Effektiva samarbeten
och tydliga kalkyler

Med MEPS ökar du effektiviteten inom byggskador, ROT och reparation

I MEPS samarbetar entreprenörer, försäkringsbolag och fastighetsbolag i ärenden som rör ROT och reparation i fastigheter. I ett och samma system delas all information som behövs för att göra ett bra, effektivt jobb.

MEPS skapar struktur och ger en tydlig överblick av jobben. MEPS används för att göra upp avtal, kalkylera och dokumentera. Du fördelar arbetsmoment, lagrar bilder och chattar med andra deltagare.

MEPS-kalkylerna är detaljerade och gör träffsäkerheten i affärerna högre. Du får dessutom tillgång till statistik över utförda uppdrag, som kan ge insikter som förbättrar verksamheten. Det skapar bra förutsättningar för ökad effektivitet och lönsamhet.

MEPS-systemet används för ärendehantering inom byggskador och reparation hos försäkringsbolag, fastighetsbolag och privatpersoner. MEPS är marknadens mest etablerade system för ROT och reparation i fastigheter.

Effektivisera och strukturera med MEPS

MEPS för olika verksamheter

Läs om hur MEPS används i din typ av verksamhet, och prova gratis!

Välj MEPS-produkt

MEPS för Huvudentreprenörer

MEPS är ett kalkylverktyg och ett byggservicesystem som hjälper dig digitalisera och förenkla arbetsdagen. Få struktur i pågående projekt, kommunicera smidigt med underentreprenörer och förenkla offertarbetet.

Händer lägger golv

Stabilt flöde av beställningar

MEPS gör det enkelt att få in nya uppdrag - du samarbetar långsiktigt med dina kunder och får ett stabilt flöde av beställningar. De ledande försäkringsbolagen i Sverige har MEPS som sitt standardsystem för byggskadeärenden, vilket ger dig som MEPS-användare en konkurrensfördel. Samma sak gäller vid beställningar från fastighetsbolag, där fler och fler ställer krav på att MEPS används av deras leverantörer. MEPS funkar utmärkt i privatjobb - privatpersoner brukar uppskatta de tydligt uppställda rapporterna.

Få betalt för det du gör

Med MEPS kommer du inte längre behöva jobba med löpande, osäkra kalkyler. I stället tar du betalt för varje arbetsmoment du utför, och inte den tid det tar att utföra det. MEPS levererar neutrala kodvärden som fastställer arbetsmängden och du får betalt enligt det avtal du har med din beställare. Du slipper lägga onödig tid på prisdiskussioner, och kan jobba smartare, mer effektivt och öka lönsamheten.

Smidigare samarbete med underentreprenörer

Du kan även ha smidig kommunikation med underentreprenörer och hantverkare som jobbar ute på fältet. Fördela uppdragen, chatta och samla in dokumentation om uppdraget på en och samma plats, där alla parter har tillgång till den.

Analys av tidigare uppdrag

I MEPS dataportal kan du följa upp tidigare uppdrag. Den innehåller ett antal statistikrapporter som visar utfallet av olika delar av jobben i MEPS. Du får en klar bild av sådant som material, tidsåtgång, intäkter och använda koder, vilket ger möjlighet att se var du tjänar pengar och öka effektiviteten.  

Webbaserat system

Eftersom MEPS är webbaserat har du alltid tillgång till den senaste versionen. Du behöver inte ladda ned eller installera något. MEPS kan användas på datorn, laptop, surfplatta och mobiltelefon. Du kan alltså dokumentera jobbet på kontoret lika väl som med mobilen ute på fältet.

Gratis provperiod och kom-igång-hjälp

De första tre månaderna får du använda MEPS utan kostnad. Du får dessutom en introduktion i MEPS av våra kunniga produktspecialister. Introduktionen sker via telefon eller online, och du bokar den samtidigt som du gör din beställning av provperioden. Du får också tillgång till introduktionsfilmer som visar hur du snabbt kommer igång med MEPS.

Du beställer provperioden via Beställ MEPS-knappen på den här sidan. De första tre månaderna är gratis. Därefter väljer du själv om du vill säga upp avtalet.


MEPS Prislista 2023

Grundtjänster

Pris

Årlig licenskostnad för systemet MEPS¹

16 300 SEK

Årlig licenskostnad per användare²

2 060 SEK

Transaktionsavgift Försäkringsskada³

59 SEK

Transaktionsavgift Besiktning

0 SEK

Transaktionsavgift Fastighetsbolag

0 SEK

Transaktionsavgift Konsument

0 SEK

Transaktionsavgift Skissverktyg (Floor Plan Creator)⁴

34 SEK

Årslicenskostnad per affärsenhet⁵

7 420 SEK

Alla priser är exklusive moms.


¹Inkluderar en användare.

²Ny användarlicens Hantverkare införs 2024 för SEK 1 200, och gäller för de användare som endast har rollen Hantverkare under Vårt Företag i MEPS.

³Debitering sker när ett uppdrag accepteras och en part är ett försäkringsbolag.
⁴Debitering sker när en användare skapar en ny, eller importerar, en FPC-skiss till MEPS Besiktningsapp.

⁵Affärsenhet används av större organisationer, som har behov av att hantera flera organisationer, dotterbolag, varumärken eller avdelningar i samma system. Kostnaden för Affärsenhetslicens sänks till SEK 3 000 år 2024.


Affärer för 4 miljarder SEK

MEPS används av alla ledande försäkringsbolag och av ett ökande antal stora fastighetsbolag. Det innebär att MEPS-entreprenörer får ett tryggt och stabilt flöde av byggskadeuppdrag. Varje minut skickas en beställning till en MEPS-entreprenör!

uppdrag per år

företag i Sverige

i affärsvärde/år

kalkyler per år

6 500 användare

Våra kunder

På gång


  • Projektplan och Kontroll i MEPS - så fungerar de nya funktionerna Välkommen på demo! Nu lanseras två betydande funktioner i MEPS, Projektplan och Kontroll . Under demon visar och berättar Niclas Öjebrandt hur du använder Projektplan för att överblicka och följa upp uppdragen i MEPS. Vi går också igenom den nya vyn Kontroll, som visar status på olika delar i uppdragen. Båda dessa nyheter samspelar med Arbetsorder i MEPS.

  • Nyhet CAB Group ökar marknadsandelen i Norden – nytt avtal med finska Fennia Försäkringsbolaget Fennia och CAB Group har ingått ett avtal som innebär Fennia kommer använda MEPS-systemet för hantering av byggskador. Syftet med det nya samarbetet är att skapa effektiva processer och ge Fennias kunder en ännu bättre kundupplevelse vid byggskador.

  • Pressmeddelande Försäkringsbolaget If väljer MEPS för byggskador i hela Norden If och CAB Group har tecknat ett avtal som innebär att If kommer att använda MEPS-systemet för hantering av byggskador i hela Norden. Implementeringsprojektet startar omedelbart, för att ta MEPS i produktion i alla länder från 1 oktober 2023.