Language
 • International
 • Svenska
 • Norsk
 • Suomi
 • Finlandssvenska
 • Íslensk
MEPS
Meny
Stäng
search
Language
 • International
 • Svenska
 • Norsk
 • Suomi
 • Finlandssvenska
 • Íslensk
Lönsamma samarbeten
och tydliga kalkyler

Jobba smartare med byggservice, ROT och reparation

I systemet MEPS samarbetar entreprenörer, fastighetsbolag och försäkringsbolag i uppdrag som rör ROT och reparation i fastigheter. Du gör upp avtal, kalkylerar, chattar och dokumenterar på ett och samma ställe. Med MEPS får du koll på verksamheten och kan öka effektiviteten och lönsamheten.

MEPS används för ärendehantering inom ROT och reparation hos fastighetsbolag, försäkringsbolag och privatpersoner.

Affärer för 4 miljarder SEK

MEPS är marknadens mest etablerade system och används av både entreprenörer och fastighetsbolag. Dessutom jobbar de ledande försäkringbolagen i MEPS. Det innebär att MEPS-entreprenörer får ett stabilt flöde av byggskadeuppdrag. Varje minut skickas en beställning!

uppdrag per år

företag i Sverige

i affärsvärde/år

kalkyler per år

6 500 användare

Webbaserat system

Eftersom MEPS är webbaserat har du alltid tillgång till den senaste versionen. Du behöver inte ladda ned eller installera något. MEPS kan användas på datorn, laptop, surfplatta och mobiltelefon. Du kan alltså dokumentera jobbet på kontoret lika väl som med mobilen ute på fältet.

Det här tillför MEPS i just din verksamhet

Beroende på vad du jobbar med, har MEPS olika fördelar och användningsområden. Läs om vad som passar din verksamhet, och prova gratis!

Välj målgrupp

MEPS för Huvudentreprenörer

MEPS är både ett kalkylverktyg och ett byggservicesystem som hjälper dig digitalisera och förenkla arbetsdagen. Få struktur i pågående projekt, kommunicera smidigt med underentreprenörer och förenkla offertarbetet.

Händer lägger golv

Stabilt flöde av beställningar

MEPS gör det enkelt att få in nya uppdrag - du samarbetar långsiktigt med dina kunder och får ett stabilt flöde av beställningar. De ledande försäkringsbolagen i Sverige har MEPS som sitt standardsystem för byggskadeärenden, vilket ger dig som MEPS-användare en konkurrensfördel. Samma sak gäller vid beställningar från fastighetsbolag, där fler och fler ställer krav på att MEPS används av deras leverantörer. MEPS funkar utmärkt i privatjobb - privatpersoner brukar uppskatta de tydligt uppställda rapporterna.

Få betalt för det du gör

Med MEPS kommer du inte längre behöva jobba med löpande, osäkra kalkyler. I stället tar du betalt för varje arbetsmoment du utför, och inte den tid det tar att utföra det. MEPS levererar neutrala kodvärden som fastställer arbetsmängden och du får betalt enligt det avtal du har med din beställare. Du slipper lägga onödig tid på prisdiskussioner, och kan jobba smartare, mer effektivt och öka lönsamheten.

Smidigare samarbete med underentreprenörer

Du kan även ha smidig kommunikation med underentreprenörer och hantverkare som jobbar ute på fältet. Fördela uppdragen, chatta och samla in dokumentation om uppdraget på en och samma plats, där alla parter har tillgång till den.

Analys av tidigare uppdrag

MEPS levererar data som ger möjlighet till uppföljning av tidigare uppdrag. Du ser var du tjänar pengar, du sporras att planera mer och öka effektiviteten.

Gratis provperiod och kom-igång-hjälp

De första tre månaderna får du använda MEPS utan kostnad. Du får dessutom en introduktion i MEPS av våra kunniga produktspecialister. Introduktionen sker via telefon eller online, och du bokar den samtidigt som du gör din beställning av provperioden. Du får också tillgång till introduktionsfilmer som visar hur du snabbt kommer igång med MEPS.

Du beställer provperioden via Beställ MEPS-knappen på den här sidan. De första tre månaderna är gratis. Därefter väljer du själv om du vill säga upp avtalet.


MEPS Prislista 2021

Grundtjänster

Pris

Årlig licenskostnad för systemet MEPS¹

14 940 SEK

Årlig licenskostnad per användare²

1 900 SEK

Transaktionsavgift Försäkringsskada³

54 SEK

Transaktionsavgift Besiktning

0 SEK

Transaktionsavgift Fastighetsbolag

0 SEK

Transaktionsavgift Konsument

0 SEK

Transaktionsavgift Skissverktyg (Floor Plan Creator)⁴

31 SEK

Årslicenskostnad per affärsenhet⁵

6 800 SEK

Alla priser är exklusive moms.


¹Inkluderar en användare.

²Användare som har rollen Hantverkare i MEPS har under en introduktionsperiod 100% rabatt på Årslicenskostnaden. Rabatten kommer att minska i takt med att rollen Hantverkare färdigutvecklas i systemet. Alla kunder kommer att informeras om förändringar i rabatten.

³Debitering sker när ett uppdrag accepteras och en part är ett försäkringsbolag.
⁴Debitering sker när en användare skapar en ny, eller importerar, en FPC-skiss till MEPS Besiktningsapp.

⁵Affärsenhet används av större organisationer, som har behov av att hantera flera organisationer, dotterbolag, varumärken eller avdelningar i samma system.


Våra kunder

På gång


 • Fortsatt hög kundnöjdhet för MEPS Vi på CAB undersöker regelbundet vad våra användare tycker om oss och våra produkter. På så sätt får vi viktiga insikter som hjälper oss i produktutvecklingen och i relationen med dig som kund. Nyligen skickades en enkät till försäkringsbolagen, och resultatet visar på fortsatt hög kundnöjdhet hos MEPS-användarna.

 • Nya MEPS Regler & Riktlinjer MEPS Regler & Riktlinjer är en beskrivning av hur MEPS ska användas på ett korrekt sätt. Från och med 1 juli gäller en ny version av MEPS Regler & Riktlinjer, med ny struktur och tydligare innehåll som ska underlätta förståelsen.

 • Nyhet Årets Vattenskaderapport I slutet av april släpptes den årliga Vattenskaderapporten, vars syfte är att informera om och förhindra vattenskador. Du som är MEPS-kund bidrar till rapportens resultat genom ditt arbete med besiktningsrapporter. Den baseras nämligen på 32 000 besiktningsrapporter från MEPS.

© Copyright 2020 CAB Group