Language
  • International
  • Svenska
  • Norsk
  • Suomi
  • Finlandssvenska
  • Dansk
  • Íslensk
  • Eesti keel
  • Latviešu valoda
MEPS
Meny
Stäng

Samarbeten i MEPS
ökar lönsamheten

I MEPS skapas effektiva samarbeten

När alla parter i ett projekt samarbetar i MEPS uppstår en tydlig effekt. Våra kunder berättar hur arbetsflödet sker effektivare och smidigare när alla gör sin del. Här kan du lära dig hur MEPS kan bidra till en enklare arbetsdag med ökad lönsamhet som följd.

Såhär bidrar MEPS till att öka effektiviteten i samarbeten

1. Kompletta avtal mellan parter

Något som tydligt bidrar till ökad effektivitet är de kompletta avtal som används i MEPS. MEPS avtal innehåller värden som styr alla delar i projektet och påverkar alla kostnader.

När alla som deltar i uppdraget har giltiga och kompletta avtal med varandra redan från start, förenklas samarbetet. Varje part tar eget ansvar för sina kostnader.

2. Snabba beställningar

Att genomföra en beställning i MEPS tar mindre än en minut. Parternas kompletta MEPS-avtal finns där som grund och gör det enkelt att beställa.

Den som blir inbjuden får direkt tillgång till projektet och kan läsa in sig. Många av våra huvudentreprenörer bjuder in underentreprenörerna tidigt, så att alla får tillgång till informationen och kan förbereda sig.

3. Alla har tillgång till samma info

All information som hör ihop med projektet finns i MEPS; bilder, rapporter, dokument och chatt. Det gör att alla kan se hur långt gånget projektet är och vad som bestämts. Ingen riskerar att missa något eftersom allt sparas i MEPS.

4. Kalkylen

MEPS-kalkylen ger en tydlig beskrivning av projektets alla kostnader. Alla parter får en överblick av vad som ska göras och vem som ska göra det. Att se andras kalkyler ger bättre kontroll över ens egna delar och då är det lättare att samarbeta effektivt.

Förändringar och tillägg som uppstår under projektets gång är enkla att göra – och det blir sällan problem när allt finns i MEPS-kalkylen.

5. Supersnabba avslut

Med MEPS kan du göra utskrifter som ger en komplett redovisning av kostnader och kostnadsfördelning. Det går att skicka en faktura direkt efter att en kalkyl godkänts, baserat på det underlag som MEPS tar fram.

Fördelningslistan för försäkringsärenden innehåller en avancerad fördelning av kostnader mellan försäkringsbolag och försäkringstagare. Listan skulle ta lång tid att räkna fram manuellt, men med MEPS hjälp är den färdig med ett klick.

6. MEPS-konceptet

Själva MEPS lägger en bra grund för effektivitet. Det är fast pris på utfört arbete som gäller, i stället för löpande räkning. Det innebär att den som utför arbetet tjänar pengar på att vara effektiv.

Med MEPS blir du därför driven att planera, och när flödena i projekten förbättras ser du var du tjänar pengar. MEPS ger dessutom tillgång till data och statistik som gör att du kan följa upp kostnader och inkomster i verksamheten.

Se flimen om effektiva samarbeten i MEPS

I den här filmen har vi samlat våra och våra kunders erfarenheter av att jobba tillsammans med andra MEPS-företag i reparationsprojekt. Se filmen och få insikt i hur effektiva samarbeten bidrar till ökad lönsamhet.

© Copyright 2024 CAB Group