Language
 • International
 • Svenska
 • Norsk
 • Suomi
 • Finlandssvenska
 • Dansk
 • Deutsch
 • Íslensk
 • Eesti keel
 • Latviešu valoda
 • Lietuvių
CAB
Meny
Stäng
$businessArea

CAB Time Analysis

Hur mycket tid behövs för reparation eller service? Hur påverkas tiden av en uppdaterad fordonskonstruktion? CAB Time Analysis hjälper till att fastställa reparations- och servicetiderna så att biltillverkaren får bättre kontroll på eftermarknaden. CAB Time Analysis hette tidigare vCAT.

Det här är CAB Time Analysis

CAB Time Analysis är ett webbaserat produktionssystem för produktion av arbetstider för reparation och underhåll av fordon. Systemet är grundat på vår erfarenhet av tidstudier i kombination med innovativa lösningar och den senaste tekniken.

Input till biltillverkare

CAB Time Analysis underlättar produktionen hos biltillverkare genom att producera arbetstider för reparation och underhåll av fordon. Biltillverkaren får reda på hur lång tid en viss reparation eller underhållsarbete tar och kan anpassa verksamheten utefter det. Detta bidrar till att biltillverkaren får bättre koll på eftermarknaden när bilen väl är klar och i bruk.

Arbetstiderna kan i sin tur bli värdefull information till framtida produktutveckling eller konstruktionsförändring. Biltillverkaren får också en möjlighet till uppföljning av fordonets kostnadsdrivande aktiviteter, dess försäkringsklassificering och kvalitet.

Tre delar för tidsframställning

CAB Time Analysisär grundat på vår långa erfarenhet av tidstudier och innehåller tre huvudverktyg för standardtidsframställning:

 • MYSBY - för karosserireparationer inklusive ytriktning och måttriktning, förutsätter att en krockskada inträffat.
 • MEKBY - för mekaniska reparationer och servicearbeten.
 • LACK - för lackarbeten efter skadereparation.

CAB Time Analysis är webbaserat och kompatibelt med webbläsarna Google Chrome och Mozilla Firefox.

Kontakta oss

Om du har frågor röande CAB Time Analysis är du välkommen att kontakta oss. Fyll i formuläret nedan så återkommer vi till dig.

© Copyright 2024 CAB Group