Language
 • International
 • Svenska
 • Norsk
 • Suomi
 • Finlandssvenska
 • Dansk
 • Deutsch
 • Íslensk
 • Eesti keel
 • Latviešu valoda
 • Lietuvių
CAB
Meny
Stäng
$businessArea

CAB Plan KPI Portal

Skapa snabb överblick med viktiga nyckeltal och följ upp verksamheten. Hitta förbättringsområden och processoptimera med hjälp av CAB Plan KPI Portal.

CAB Plan KPI Portal innehåller fler än 30 jämförbara nyckeltal som sammanställs från data som kommer från CAB Plan och CABAS. Nyckeltalen berör ekonomi, process och kvalitet, och skapar möjlighet till att analysera och följa upp er verksamhet. På detta sätt kan ni få stöd att nå uppsatta verksamhetsmål, arbeta med ständiga förbättringar och effektivisera er skadeprocess. Nyckeltal som finns i denna BI Portal är exempelvis kalkylavvikelser, ledtider, såld tid, effektivitet och omsättning.

Skapa koncernöverblick

Både enskilda verkstäder och koncerner kan använda tjänsten. Är ni en verkstadskoncern, rekommenderar CAB er att ansluta era verkstäder inom koncernen till tjänsten, för att skapa koncernöverblick och få möjlighet till jämförelser mellan anläggningarna.

Kombinera tjänsterna

Används med fördel tillsammans med CAB Plan Deviation Handling där nyckeltalen kan verifiera att gjorda förbättringar, utifrån registrerade avvikelser i CAB Plan, fått avsedd effekt.

Läs mer om CAB Plan Avvikelsehantering


Pris och beställ


CAB Plan KPI Portal

Årslicens

Din Kostnad

Årlig licenskostnad

5 964 SEK


Storkundsrabatt


Rabatt

Pris/verkstad

Verkstad #1

0%

5 964 SEK

Verkstad #2-3

20%

4 771 SEK

Verkstad #4-6

30%

4 174 SEK

Verkstad #7-9

40%

3 578 SEK

Verkstad #10-

50%

2 982 SEK

Rabatten gäller för CAB Plan KPI Portal och CAB Plan Deviation Handling var för sig. En licens gäller för en juridisk person (ett organisationsnummer) och per geografisk anläggning. Storkundsrabatt erhålls om det under ett organisationsnummer finns flera anläggningar.

Fler tilläggstjänster

CAB Plan Deviation Handling

Intresserad av att optimera reparationsprocessen? CAB Plan Deviation Handling sammanställer alla avvikelser som rapporteras in i CAB Plan, såval externa som interna.

CAB Damage Inspection Booking

Genom CAB Damage Inspection Booking kan bilägaren själv boka en tid för skadebesiktning. Och när bokningen är gjord registreras den direkt i CAB Plan.

© Copyright 2024 CAB Group