Knowledge,
optimized.
$businessArea
  • Fordon

System för skade­reparationer på fordon

Med stöd av våra smarta produkter och tjänster, kopplade till en och samma plattform, kan skadeverkstäder och försäkringsbolag snabbt hjälpa fordonsägaren att få sin bil reparerad.

Så här tycker våra kunder

På gång


  • Nyhet Studie av stora ytriktningar klar Nu är resultatet av den kompletterande ytriktastudien klart. Resultatet visar tydligt att dagens tidstandard är stabil och ger representativa tider även för större skador. Däremot kommer tidsättning av reparationer på trösklar att förändras #CABAS #Tidsstandarder #Ytrikta #CABAS Verkstad

  • Nyhet Över 2000 tekniker använder CAB Plan Repair dagligen! För ett år sedan lanserade CAB den nya tidsstämplingsapplikationen CAB Plan Repair. I den har all funktionalitet och information en tekniker behöver för att kunna utföra sitt uppdrag samlats. Att den är webbaserad gör att det går att använda antingen mobiltelefon, surfplatta eller dator för stämpling. #CAB Plan

  • Nyhet Missa inga tidsperioder i Ytriktadialogen Genom att beskriva skadan rätt missar du inga tidsperioder i din CABAS-kalkyl. Försäkra dig om att få med alla skadans egenskaper för att kalkylen ska bli rättvisande. #CABAS #Ytrikta #CABAS Verkstad