Language
 • International
 • Svenska
 • Norsk
 • Suomi
 • Finlandssvenska
 • Dansk
 • Deutsch
 • Íslensk
 • Eesti keel
 • Latviešu valoda
 • Lietuvių
CAB
Meny
Stäng
$businessArea

CABAS och CAB Plan

Överblick, effektivitet och punktlighet

Vi behöver ständigt följa utvecklingen under dagen och styra arbetet till rätt resurs. Samtidigt behöver vi ha god översikt över kommande dagar för att vara effektiva och leverera ett perfekt resultat till våra kunder på utsatt tid. CABAS och CAB Plan ger oss verktygen som möjliggör detta, samtidigt som vi har full koll på var vi behöver optimera arbetsflödet ytterligare.

 • Överblick av bokade arbeten.
 • Enkel planering av resurser.
 • Lättare att hantera oförutsedda händelser.
 • Följa upparbetning på individuell nivå för att möta alla anställda på deras nivå.
 • Överblick reducerar stress och en mer positiv arbetsplats.
Citat tecken

Peter Larsson VD, Lindesbergs Bilskadecenter

© Copyright 2024 CAB Group