Language
 • International
 • Svenska
 • Norsk
 • Suomi
 • Finlandssvenska
 • Dansk
 • Deutsch
 • Íslensk
 • Eesti keel
 • Latviešu valoda
 • Lietuvių
CAB
Meny
Stäng
$businessArea

CAB Overview

Överblicken CAB Overview ger har varit väldigt uppskattad av våra medarbetare - och kunder!

I somras lanserade CAB en ny tilläggstjänst till CAB Plan som heter CAB Overview. Helmia Bil med verksamhet på sex orter i Värmland har varit en av pilotkunderna som hjälpt CAB att utveckla produkten.

Helmia Bil är återförsäljare av Volvo, Ford och Renault. De har skadecenter med lack- och plåtverkstad på fyra av sina sex anläggningar och av 200 anställda arbetar ungefär 50 med skadereparationer. Vi växlade några ord med Göran Risberg som är skadechef.

Det kom en fråga från Volvo

Helmia har under lång tid arbetat aktivt med att minska ledtiderna, alltså tiden från det att bilen kommer in till skadecentret till att kunden får tillbaka den. CAB:s produkter har varit en viktig pusselbit i det arbetet.

- Vår resa med att minska ledtiderna började med en fråga från Volvo Cars om det gick att minska tiden från att bilen kom in till skadeverkstaden till att den kom tillbaka till kunden från flera dagars reparation till den totala CABAS tiden gånger två.

På Helmia tog man emot Volvos utmaning med viss skepsis. Gick det verkligen att kapa tiderna så mycket? Göran hade dock lite svårt att släppa tanken på CABAS gånger två. Med rätt planering borde det nog gå!

- Vi förstod snabbt att en bra planering var nyckeln men även om vi planerade noggrant upptäckte vi snabbt att CAB Plan inte blir bättre än den data man stoppar in i systemet. Därför lade vi stor möda på att förbättra kalkylerna och se till att få med allting från början. Då kunde vi planera allting mycket tajtare. Totalt kapade vi bilens snittid på verkstaden från fem dagar till två. Idag jobbar vi faktiskt konstant på ”CABAS gånger 2”.

CAB Overview rådde bot på ”kundpingis”

Sedan en tid har Helmia Bil varit pilotkund för CAB Overview, en webbtjänst som gör det möjligt att se var en bil befinner sig i processen utan att ha tillgång till CAB Plan. Flera anläggningar kan anslutas till tjänsten samtidigt.

Helmia Bil har ett kundcenter som tar emot alla samtal från kunder. Oavsett om kunden lämnat in bilen i Filipstad eller Karlstad så är det samma ställe som ska svara på frågor om till exempel leverans.

CAB Overview har förenklat kundkontakten genom att det nu går att söka på alla anslutna anläggningar på ett och samma ställe.

- Tidigare var det vanligt att kunden blev kopplad mellan kundcenter och olika avdelningar på det lokala skadecentret. Vi kallade det skämtsamt för ”kundpingis”. Med CAB Overview kan kundtjänst istället få fram information om en bil utan att ens veta var kunden lämnat in den. Bara genom att slå in registreringsnumret kan de se vilket skadecenter bilen står på, var i processen den befinner sig och när den beräknas vara klar. Det har varit väldigt uppskattat av kunderna! Och av våra medarbetare!

Eftersom CAB Overview är en webbaserad tjänst behöver användaren inte vara inloggad i CAB Plan för att få information om en bil. Det gör att fler i organisationen kan få information ur systemet.

- För oss på administrationen är koncernöversikten i CAB Overview jätteviktig. I framtiden ser jag att alla som möter kunder, i såväl telefon som fysiskt på våra anläggningar kan ha nytta av CAB Overview.

Utvecklingsarbete tillsammans

CAB utvecklar alltid sina produkter i nära samarbete med skadeverkstäder. Det säkerställer att systemen verkligen löser kundens problem. Ett sätt är att arbeta med pilotverkstäder som får testköra produkterna och ge input om förbättringar under utvecklingsarbetets gång.

- Vi har gjort många piloter med CAB genom åren. När det gäller CAB Overview så har det varit väldigt lite att utveckla. Det märks att det har varit en ganska färdig produkt från början. Det vi har tagit upp är egentligen önskemål om fler funktioner som till exempel att göra det möjligt att kommunicera med verkstäderna med hjälp av CAB Overview. Jag vet att ni håller på att titta på det.

CAB Overview är en tilläggstjänst till CAB Plan som går att beställa direkt via länken nedan.

Citat tecken

Göran Risberg Skadechef, Helmia Bil

Relaterade produkter

CAB Overview

En webbaserad lösning som gör det enkelt för fler i din verksamhet att få fram information om ett fordons status utan att logga in i CAB Plan.

CAB Plan

CAB Plan är ett sömlöst och helt digitaliserat planeringssystem som tar ett helhetsgrepp på reparationsprocessen. Verktyget består av en mängd funktioner som är utvecklade för att öka produktiviteten genom att optimera flödet och göra arbetet smidigare.

CAB Damage Inspection Booking

Genom CAB Damage Inspection Booking kan bilägaren själv boka en tid för skadebesiktning. Och när bokningen är gjord registreras den direkt i CAB Plan.

© Copyright 2024 CAB Group