Knowledge,
optimized.

Trygghet, effektivitet och transparens genom hela försäkringsärendet

Våra system för reparations- och underhållsprocesser inom fordons- och fastighetsbranschen bygger på årtionden av insamlad kunskap som ger dig en enklare, mer effektiv arbetsdag. Och inom hälsa och sjukvård erbjuder vi säker och effektiv digital informationsdelning i försäkringsärenden. Vi vet att delad kunskap ofta är grunden för ett framgångsrikt samarbete. När alla parter har samma information och en gemensam målbild går hela processen snabbare. Det är optimerad kunskap, helt enkelt.

Fordon

Vi erbjuder system och tjänster som gör det enkelt för fordonstillverkare, fordonsverkstäder och försäkringsbolag att snabbt göra tillförlitliga och rättvisande reparationskalkyler.

Fastighet

Vi levererar ett system där fastighetsbolag, försäkringsbolag och entreprenörer samarbetar i uppdrag som rör ROT och reparation i fastigheter, på ett effektivt, transparent och lönsamt sätt.

Hälsa och sjukvård

Via dotterbolaget CAB Healthcare AB erbjuder vi en komplett skadehanteringsplattform inom den privata vårdsektorn. Plattformen länkar samman vårdgivare och vårdbeställare.

Så här tycker våra kunder

På gång


  • Nyhet AI gör bilskadehanteringen smart och hållbar I vår lanserar CAB tjänsten CAB Smart Damage Analysis som med hjälp av AI kan identifiera och analysera skador på fordon baserat på bilägarens egna bilder. I många fall kommer detta helt att ersätta den fysiska skadebesiktningen och förenkla processen för såväl verkstad, försäkringbolag och bilägare. #CAB Plan

  • Kan AI förbättra skadeprocessen och skapa bättre kundupplevelse? På CAB Group håller vi med jämna mellanrum en samtalsserie för våra medarbetare under namnet CAB Tech Talks där medarbetare berättar om spännande projekt de arbetar med. Sist var temat hur artificiell intelligens och maskininlärning kan addera värde i CAB:s produkter.

  • Nyhet CAB Healthcare och DigiCare går samman för nordiskt samarbete CAB Healthcare AB har förvärvat 70% av aktierna i DigiCare AS, den ledande boknings- och kommunikationsplattformen inom privat hälso- och sjukvårdsförsäkring i Norge.