Knowledge,
optimized.

Trygghet, effektivitet och transparens genom hela försäkringsärendet

Våra system för reparations- och underhållsprocesser inom fordons- och fastighetsbranschen bygger på årtionden av insamlad kunskap som ger dig en enklare, mer effektiv arbetsdag. Och inom hälsa och sjukvård erbjuder vi säker och effektiv digital informationsdelning i försäkringsärenden. Vi vet att delad kunskap ofta är grunden för ett framgångsrikt samarbete. När alla parter har samma information och en gemensam målbild går hela processen snabbare. Det är optimerad kunskap, helt enkelt.

Fordon

Vi erbjuder system och tjänster som gör det enkelt för fordonstillverkare, fordonsverkstäder och försäkringsbolag att snabbt göra tillförlitliga och rättvisande reparationskalkyler.

Fastighet

Vi levererar ett system där fastighetsbolag, försäkringsbolag och entreprenörer samarbetar i uppdrag som rör ROT och reparation i fastigheter, på ett effektivt, transparent och lönsamt sätt.

Hälsa och sjukvård

Via dotterbolaget CAB Healthcare AB erbjuder vi en komplett skadehanteringsplattform inom den privata vårdsektorn. Plattformen länkar samman vårdgivare och vårdbeställare.

Så här tycker våra kunder

På gång


  • Nyhet Nöjdheten ökar hos MEPS-användarna Årets kundekät visar att försäkringsbolagens MEPS-användare blir allt mer nöjda med systemet. Bäst betyg får ärendehanteringen samt möjligheten att kommunciera med entreprenörer och besiktningsbolag.

  • Nyhet Fortsatt högt förtroende för CAB´s produkter Årets kundenkät bland skadeverkstäder visar på hög kundnöjdhet och fortsatt högt förtroende. #CABAS #CAB Plan #CAB Group

  • Pressmeddelande CAB Group och Folksam tecknar avtal om Videobesiktning CAB Group och Folksam har tecknat avtal om tjänsten Videobesiktning. Tjänsten innebär att Folksams handläggare kan besikta och dokumentera skador på distans. Det förväntas bidra till snabbare skadehantering, minskad klimatpåverkan och ökad kundnöjdhet.