Language
 • International
 • Svenska
 • Norsk
 • Suomi
 • Finlandssvenska
 • Dansk
 • Deutsch
 • Íslensk
 • Eesti keel
 • Latviešu valoda
 • Lietuvių
CAB Group
Meny
Stäng

Knowledge,
optimized.

 • Startsida
 • / Säkerhet och tillförlitlighet

Säkerhet & Tillförlitlighet

På CAB Group AB ser vi vikten av en god informationssäkerhetskultur som ska bidra till att organisationen når övergripande strategier och mål. Information är en tillgång som vi hanterar systematiskt och strukturerat för att kunna efterleva de lagkrav som reglerar området.

Vi är stolta över hur vår goda säkerhetskultur genomsyrar hela vår organisation och bidrar till att uppnå den trygghet som våra kunder och samarbetspartners behöver när vi hanterar deras information.

Vi följer internationella standarder

CAB Group AB är certifierade enligt standarderna ISO 27001 och TISAX. Standarderna ger CAB Group AB ett beprövat ramverk för att systematiskt arbeta med informationssäkerhet. Standarden ger stöd för alla aspekter av informationssäkerhet på ett tydligt och konkret sätt.

Som en central punkt för vårt informationssäkerhetsarbete ligger vårt ledningssystem för informationssäkerhet (LIS).

Vi förhåller oss till standarden OWASP för säker systemutveckling.

Vi förhåller oss till GDPR

Vi har rollen som personuppgiftsbiträde för dig som kund och personuppgiftsansvarig. Vi säkerställer att insamling och behandling av information sker i enlighet med din instruktion och relevant EU-lagstiftning såsom GDPR.

Vi skyddar din information

 • Informationen lagras inom EU/EES
 • Informationen överförs och lagras krypterat
 • Informationen säkerhetskopieras och återläsningstester sker regelbundet
 • Informationen ligger skyddad bakom brandväggar och DDos skydd med strikt behörighetskontroll och spårbarhet.
 • Koden och infrastrukturen skannas kontinuerligt efter sårbarheter
 • Årliga externa penetrationstester genomförs
 • Alla anställda är bundna av sekretessavtal
 • Vi arbetar aktivt med utbildningar inom säkerhetsmedvetenhet samt genomför regelbundna phising-tester

© Copyright 2024 CAB Group