Knowledge,
optimized.

Teame...

...et informatsioon on sageli eduka koostöö aluseks. Kui kõik osapooled valdavad ühesugust informatsiooni ja neil on ühine eesmärk, kulgeb kogu protsess kiiremini. Meie süsteemid, mis on välja töötatud sõidukite ja kinnisvara remondiprotsesside toetamiseks, põhinevad aastakümnete jooksul kogutud andmetel, muutes tööpäeva sujuvamaks ja tõhusamaks.

CAB Group tegutseb kahes valdkonnas

Sõidukid

Pakume sõidukite taastusremonti teostavatele töökodadele ja kindlustusseltsidele süsteeme ja teenuseid, mis aitavad koostada remondikulude korrektseid ja läbipaistvaid kalkulatsioone ning protsessi kiirendada.

Kinnisvara

Meie süsteem annab võimaluse kinnisvarafirmade, kindlustusseltside ja töövõtjate tõhusaks, läbipaistvaks ja tulusaks koostööks hoonete ja kinnistute remondi ja korrashoiuga seotud projektides.

Meie ettevõtte väärtused

CABi kolm põhiväärtust väljendavad seda, mille eest me seisame ja mis meie tööst välja paistab.

Commitment to the customer - Kliendile pühendumine

Meie eesmärk on keskenduda siiralt kliendile ja mõista oma klientide vajadusi. Kliendid on ka tootearenduse olulisim mootor. Seetõttu väärtustame oma kliendisuhteid ning arendame pikaajalisi ja läbipaistvaid koostöösuhteid. Kõige tähtsam on olla klientidele võimalikult kasulik. Meie jaoks tähendab see rahulolevaid kliente ja kasumlikku majandustegevust.

A great place to work - Suurepärane töökoht

CAB soovib olla turvaline töökoht, kus töötajad tunnevad ennast hästi ja arenevad. Oleme ambitsioonikas ja professionaalne kaasav kogukond, kus töötajatel on üheskoos ka meeldiv olla.

Innovation for success - Innovatsioon edukuse mootorina

Tootearendus ja innovatsioon on üks olulisemaid ressursse ja see peegeldub meie soovis võtta vastu uusi väljakutseid. Me teame, et asjatundlikkus ja ambitsioonikus võivad avalduda erineval moel ning mitmekülgsus annab meile eeldused luua dünaamiline töökeskkond, mis ärgitab loovust ja innovaatilisust - igaühel eraldi ja meeskonnana.