• CAB Group

Efektivitāte, drošība un ilgtspējība visā apdrošināšanas gadījumā
CAB veido efektīvus un ilgtspējīgus pakalpojumu darījumus

Mūsu apdrošināšanas procesu sistēmas ir balstītas uz gadu desmitiem uzkrātām zināšanām apvienojumā ar inovatīviem tehniskajiem risinājumiem. Mēs piedāvājam elastīgas darbplūsmas, koncentrējoties uz efektivitāti un datu drošību. Visas procesā iesaistītās puses apvienojas, lai izveidotu ilgtspējīgu pakalpojumu tirgu.

CAB darbojas divās jomās