Language
 • International
 • Svenska
 • Norsk
 • Dansk
Kuralink
Meny
StängDigital vård med BDC Care

BDC Care ger privata hälso- och sjukvårdsverksamheter möjlighet att erbjuda en tillgänglig, effektiv och patientsäker digital vård.
Plattformen består av ett intuitivt webbgränssnitt för vårdgivaren och en användarvänlig app eller webbportal för patienten.
Som vårdgivare får ni tillgång till tjänsten genom ett separat avtal.

BDC Care kan användas oberoende av plattformen Kuralink och enbart för privata patienter. Tjänsten har utvecklats i samarbete mellan Visiba Care och CAB Healthcare för att mindre och medelstora verksamheter ska kunna implementera digital vård på ett smidigt sätt utan de kostnader som tillkommer när man bygger en egen lösning. Det innebär att vi ansvarar för att leverera en trygg, säker och ständigt uppdaterad teknisk lösning i en enkel affärsmodell som är lätt att växa med.

Vi vet att digital vård är så mycket mer än bara video,
därför ingår flera funktioner i tjänsten!

Funktioner

Digital vård med flerpartssamtal.

Vid onboarding hjälper vi er att kartlägga när och hur ni kan använda flerpartssamtal. Vår breda kundgrupp har gett oss flera insikter och nya kunskaper som vi delar med oss av till er.

Med flerpartssamtal går det att bjuda in upp till 9 deltagare samtidigt!
I vissa fall behöver man bjuda in fler personer som är av betydelse för patienten, det kan exempelvis vara:
- Kollega från samma arbetsplats
- Specialistläkare (för konsultation eller second opinion)
- Tolk
- Arbetsgivare
- Anhöriga
- Försäkringsbolag (representanter från vårdplaneringen)

Flerpartssamtal skapar förutsättningar för tvärprofessionell samordning som till exempel vid ett vårdplaneringsmöte. Patienten kan då vid ett och samma tillfälle möta dels behandlande personal från kliniken, dels från andra enheter som ansvarar för rehabilitering. Idag nyttja funktionen av fysioterapeuter för gruppövningar medan psykologer använder funktionen i handledning av större grupper.

Scrolla uppåt för att läsa om säkra meddelanden.

BDC Care gör det enkelt för er att komma igång med arbetet i en digital mottagning.

Vid anslutning sätter vi upp ett konto åt er i BDC Care med verksamhetspecifik information. Därefter får ni en som kund en onboardning i form av utbildning och regelbunden coachning.

Nyfiken på hur det kan se ut i den Här nedan får ni en inblick av hur det är att arbeta i BDC Care miljön.

Din digitala arbetsrum

Bokade videobesök visas i webbgränssnittet BDC Care. Härifrån får ni en överblick på nödvändig information före videomötet. Det är också här ni initierar ett videomöte och/eller meddelande.


Videochatt, chatt och gruppchatt

Under videosamtalet kan du och patienten chatta med varandra och dela filer. Som vårdgivare kan ni bjuda in nio deltagare till videomötet.


Hur fungerar BDC Care för patienten?


Det är enkelt för patienten att använda appen och följa upp sina ärenden. Patienten kan välja att delta på videomötet från mobilen, platta eller dator. Automatiserade aviseringar skickas till patienten via SMS och e-post i samband med bokningen samt i form av påminnelser en dag före- och en timme före videomötet. Om patienten har appen sedan tidigare kan de ta del av all information i appen.

Patienten laddar ned appen

När patienten fått ett videobesök får de automatiserade aviseringar via SMS och e-post som innehåller en länk för nedladdning av appen. Länken är dynamisk och känner av om patienten har en android eller iPhone vilket slussar patienten till App Store eller Google Play Store. I aviseringen finns även information om att de kan delta via dator och därmed finns länk till en webbläsare också.

Videobesöket

När patienten öppnar appen behöver de logga in med BankID. Här ser de alla sina tidigare och kommande videobesök.
Upplevelsen av videobesöket via BDC Care lever upp till förväntningar på en digital behandlingstjänst. Förutom foton kan patienten och vårdgivaren dela andra viktiga dokument under konversationen på ett tryggtoch säkert sätt.

Blogg


 • Blogg
  Vi erbjuder Kuralink till företagshälsor, det finns flera anledningar till varför Kuralink har sedan 2005 agerat som en plattform för förmedling av vård till försäkringstagare mellan försäkringsbolag och privata vårdgivare.
  Vi är sprungna ur ett behov; att kapa manuella led för bokning av vård. Detta behov finns i fler sektorer – däribland företagshälsa. I detta blogginlägg kommer vi att utforska området närmre för att ge en inblick i vad Kuralink som plattform kan bidra med inom förmedling av tjänster kopplat till företagshälsa.

 • Blogg
  Är digital vård tillgänglig för alla? ”Ökad tillgänglighet” har nästan blivit ett slags slogan när man talar om fördelarna med digitala vårdtjänster. Flera artiklar stödjer påståenden om att nyttjandet av digitala verktyg både kan förbättra kvaliteten och tillgänglighet för patienterna. Man belyser även fördelarna av arbetssättet för sjukvårdspersonalen. Flera av våra kunder redogör för samma fördelar.
  Samtidigt pratas det mer om ett digitalt utanförskap i Sverige. För dem som inte är integrerade i det digitala lansdskapet ökar inte tekniken tillgängligheten till vård. 

 • Kunskap
  Hjälp patienten att hitta till besöksformen - videobesök. På den här sidan har vi samlat inspiration för hur man kan skapa tillgänglighet av besöksformen med enkla medel. Trevlig läsning!

Vill du se kostnadsfri presentation av BDC Care kontakta oss via formuläret nedan.

Här kan du läs mer om vilket värde BDC Care skapar för våra kunder.

© Copyright 2024 CAB Group