Language
  • International
  • Svenska
  • Norsk
  • Dansk
Kuralink
Meny
Stäng

Hjälp patienten att hitta till besöksformen - videobesök.

På den här sidan har vi samlat inspiration för hur man kan skapa tillgänglighet av besöksformen med enkla medel. Trevlig läsning!

De vårdgivare som föredrar att själva boka in patienten för videomöten kan göra det manuellt i BDC Care kalendern. I samband med alla bokningar får patienten automatiserade aviseringar med besöksinformation tillsammans med länk för att ladda ned appen.
När patienten har appen i mobilen får de översikt över sina ärenden och bokningar.

Andra vårdgivare använder vår webbtidbok för att hänvisa patienterna till självadministrering av bokning. Det sistnämnda kräver dock att ni hjälper patientet att hitta den information de behöver för de ska boka nästa besök i lugn och ro, online.

Hur kan man delge information om videobesök?

Information vid receptionen.

Börja med informationsspridning i era fysiska miljöer. Finns det information att läsa om digital vård i receptionen och väntrummet? Börja med att informera enkelt med att skriva ut ett vanligt A4 papper som innehåller information om hur man bokar videobesök och vilka besvär ni anser är lämpliga att behandla digitalt.

Information om digital vård på hemsida.

Finns digitala vårdalternativ på din webbplats? Informerar ni om vilken typ av behandling som är mest lämplig för digital vård och vilka typer av behandlingar som kan följas upp digitalt? Hur går man till väga för att genomföra en bokning? Vi rekommenderar er att svara på dessa frågor på er hemsida. Det förenklar patientresan och avlastar receptionen.

Publicera länk till webbtidboken.

Frigör resurser och tid genom att låta den vårdsökande att själv boka sitt besök online. Patienten får en överblick över tillgängliga tider och kan smidigt välja den tid som passar bäst, dessutom kan bokningen genomföras när som helst på dygnet. Via webbtidboken inkommer bokningen med fullständig patientinformation och symtombeskrivning. Läs mer om webbtidboken under fliken tjänster.

Visste ni om att vi har tagit fram material i form av
skyltprtare/brochyr till våra kunder?

Materialet består av information om hur BDC Care fungerar för patienten och innehåller text och grafiska inslag i pedagogiskt syfte.
Er kontakt på Kuralink kan ge er tillgång till materialet som ni sedan kan skriva ut själva eller beställa från tryckföretag för att tillgängliggöra informationen i väntrummet eller inne hos respektive vårdgivare.

© Copyright 2024 CAB Group