Language
 • International
 • Svenska
 • Norsk
 • Dansk
Kuralink
Meny
Stäng

Kuralink tilläggstjänster

Här kan ni läsa mer om några utvalda tjänster som kräver en längre introduktion på grund av deras breda användningsområden. Vi rekommenderar att ni bokar ett möte med oss där vi visar hur våra tjänster fungerar i realtid.
För att läsa mer om integrationer klicka här.
För att läsa mer om QAM - kvalitetssäkra fakturor klicka här.

Webbtidbok för vårdgivare

Tjänsten webbtidbok inngår vid anslutning och används av vårdgivare som önskar erbjuda privata patienter självadministrering för bokning av vård.
I Kuralink skapar ni enkelt en webbtidbok där ni väljer vilka resurser som ska exponeras, samt vilka tider som ska publiceras för bokning.
Beroende på vilka bokningsformer er verksamhet erbjuder kan ni ge tiderna egenskapen; på plats, video eller telefon. Patienten kan administrera sin tid genom att avboka eller flytta fram tiden.
Webbtidboken har direkt integration till Kuralink vilket innebär att alla bokningar syns i plattformen tillsammans med patientuppgifter och symtombeskrivning.
Eftersom Kuralink har direkt integration till vår videotjänst BDC Care ingår webbtidboken som del av tjänsten för att möjliggöra bokning av videobesök som syns i BDC Care kalendern.

Power BI - rapporter

Rapporterna kan byggas upp på era frågeställningar om verksamheten.
Om ni inte är insatta i B.I sedan tidigare kan vi hjälpa dig med att få fram rätt information för rätt beslut och hitta en lönsam väg framåt. Vi har ett stort rapportutbud som vi kan handplocka så att den passar er verksamhet eller skapa helt nya för att undersöka olika frågeställningar.

Frågeställningarna kan handla om:

 • Lönsamhet.
 • Tider för hantering av skadeärenden.
 • Följa patientresan från besök till avslutad behandling.
 • Uppföljning av behandling och rehabiltering.

Allt som sker i Kuralink går att få ut värdefull statistik på; vilka diagnoser faktureras det mest av, vilka eventuella säsongsvariationer förekommer, hur många behandlingar sker vid en viss diagnos, hur skiljer sig arbetet mellan olika resurser åt, vad tycker patienterna om besöken hos er m.m.

Detta verktyg kan även kopplas ihop med vår Nöjd Kundundersökning som ger er möjlighet att tex mäta om era insatser för patienten motsvarar de mål ni har satt. Det finns en ofantlig mängd information i Kuralink gällande just er verksamhet som med hjälp av vårt BI verktyg kan detta ge er möjligheten att ta säkrare beslut.

Nöjd kundundersökning


Verktyget är oberoende av BI - rapporter dock kan den enkelt kopplas ihop med Power BI för dem som önskar samla all data på ett och samam ställe.
Verktyget är automatiserad vilket innebär att ett utskick görs till patienten efter varje avslutad behandling. I denna undersökning ingår även ett branchsnitt för er att jämföra resultaten mot, vilket gör det här verktyget oerhört kraftfullt.

Nöjd kundundersökningen är indelad i olika fokusområden där den följer hela vårdkedjan i sina svar från upplevelse av vårdplanering till den behandlande kliniken. Frågor är uppdelade enligt olika fokusområden, exempelvis:

 • Upplevelsen av vårdgivare.
 • Helhetsupplevelse av verksamheten.
 • Uppföljning av behandling och rehabiltering.

Nöjd kundundersökningen kan användas för privata patienter såväl som försäkringspatienter.

Kontakta oss om du vill veta mer om våra tilläggstjänster.

© Copyright 2024 CAB Group