Language
 • International
 • Svenska
 • Norsk
 • Dansk
Kuralink
Meny
Stäng
Optimerad
kunskap

Kuralink för försäkringsbolag

Kuralink erbjuder försäkringsbolag en unik rikstäckande sökmotor i ett privat vårdnätverk. Via Kuralink kan kunden erbjudas snabb bokning av vård, effektiv rehabiliteringsplan och andra hälsofrämjande tjänster.
Plattformen består av ett intuitivt webbgränssnitt för hantering av skadeärende genom funktioner så som bokning, besöksbiljetter, kommunikation, kundundersökningar, cost control och fakturahantering. All delning av känslig information, och kommunikation kring uppföljningar av vårdbesök med direktmeddelande mellan nätverkspartner och anslutna vårdgivare samt patienter görs i ett tryggt och säkert flöde.


Enkelt att erbjuda kunden vårdgaranti för nöjdare kund.

Full översikt på hela vårdkedjan.

Effektiv kommunikation med vårdgivare.

Transparensen i plattformen som skapar full översikt över hela vårdkedjan kommer från optimerad kunskap!

Vi vet hur man skapar förutsättningar för att arbeta effektivt och samla relevant information där ni som bolag har full kontroll och uppföljning över det som sker i skadeärendet.

Transparens

Hanteringen av ärenden, uppföljning och slutförda behandlingar med cost control och fakturering som sista steget återfinns i ett och samma skadeärende. Förutsättningarna vid bokning är kända från början och ni kan följa kundresan från start till slut.

Kunden

Kunden inkluderas i nära anslutning till skapandet av ett skadeärende i form av aviseringar via SMS och e-post med bokningsinformation. Patienten kan vid behov boka om och avboka sitt besök via en länk. Som vårdbeställare bestämmer ni vilken administrativ behörighet kunden ska få i bokningsprocessen.

Support

Frågor kring användande av plattformen besvaras i supportportalen, online-manualer, samt genom utbildningar. Som kund hos oss har du tillgång till användarmanualer dygnet runt. Dessutom har vi en bemannad kostnadsfri teknisk support på vardagar.All kommunikation i plattformen är krypterad och data lagras säkert i enlighet med Patientdatalagen och GDPR.

För att få åtkomst till Kuralink krävs autentisiering via Bank-ID och/eller HSA-ID kort för vårdgivare.

Funktioner och användbarhet i plattformen

Sökfunktionen

Sök bland dina upphandlade leverantörer av vård.

I Kuralink kan du filtrera ditt sök för bokning åt kunden baserat på relevanta parametrar.

Verksamhetsplanering

I baserbjudandet för Kuralink ingår statistikrapporter där ni kan plocka ut standardrapporter.

Standardrapport består av till exempel av:
 • Genomförda besök.
 • Bokade tider.

Via tilläggstjänsten Business Intelligence Rapporter får ni tillgång till mer data. Läs mer under fliken tilläggstjänster.

Administration

Kuralink består av flera funktioner som kan administreras för att möta era verksamhetsbehov.

Administrationen omfattar bland annat:

 • Användarinställningar på behörighetsnivå.
 • Inställningar av företagsuppgifter så som försäkringsinstruktioner med mera.
 • Hantering av automatiserade processer.

Notifieringar

I Kuralink kan ni anpassa vilka typer av notifieringar som skickas ut till kund samt vilken typ av information dessa ska innehålla.

Låt kunden administrera sin bokning

Era kunder får tillgång till ett separat gränssnitt genom notifieringar via SMS och e-post. I kundportalen kommer de åt sin bokningsinformation där de kan administrera sina besök. Alla aktiviteter som genomförs av kund registreras på respektive skadeärende.

Information i kundportalen innefattar:
 • Besöksform.
 • Vårdgivarens namn.
 • Självrisk.
 • Övriga kontaktuppgifter med kartfunktion.

Kundportalen kan anpassas till verksamheten genom företagsspecifika färger och logotyp.

Skadeärende

I Kuralink skapar ni enklet ett skadeärende utifrån era verksamhetsspecifika inställningar.

Ni kan välja att skapa en direktbokning eller en besöksbiljett.
Besöksbiljetten kan tilldelas direkt till kund för självadministrering av bokning eller tilldelas till en kliniken för att de ska genomföra bokningen på lämplig resurs.

Kommunikation

Via denna funktion kan ni som försäkringsbolag utöka kommunikationen med vårdgivare i skadeärendet.

Funktionen används för att:

 • Ladda upp dokument och filer.
 • Kommunicera direkt med vårdgivare via meddelanden i skadeärendet.
 • Ta emot remisser och offertförfrågningar gällande behandlingar och operation.


Tilläggstjänster i plattformen

Statistikrapporter

Genom Business Intelligence (BI) rapporter får ni ett kraftfullt dataverktyg för att se och förutspå trender och arbeta mer effektivt med verksamhetsplanering.

Allt som sker i Boka Doktorn går att få ut värdefull statistik på; vilka eventuella säsongsvariationer förekommer, hur många behandlingar sker vid en viss diagnos med mera.
Rapportverktyget samlar även information från nöjd kundundersökningen vilket möjliggör kvalitativ uppföljning i realtid.

E - fakturor

Genom QAM kan ni ta emot automatiserade och kvalitetsäkrade fakturor från vårdgivare omedlbart efter genomförda behandlingar.

Fakturorna matchas mot gällande avtal och man kan välja att dessa betalas per automatik.

QAM kan integreras med ert skadesystem. Ni kan läsa mer om tjänsten här.

Nöjdkund undersökning

Nöjd Kundundersökning är en patientundersökning som skickas ut på uppdrag från vårdgivare och/eller försäkringsbolag.

Den här typen av data återfinns i BI-rapporterna och är tillgänglig i form av statistisk information.

Vilka system har Kuralink integration mot

Integration möjliggör automatisk överföring av information mellan Kuralink och skadehanteringssystem.

En stor del av våra kunder använder enbart vår plattform för hantering av försäkringsärenden medan andra har Kuralink integrad med sitt skadehanteringsystem.

Integration genomförs i de fall det är möjligt. Läs mer om integrationer här.

Digital vård

BDC Care är erbjuder trygga och säkra digitala vårdmöten.

Produkten kan exempelvis användas av vårdplaneringen i samband med att kunden anmäler skada för att göra en kvalificerad bedömning av behov.

Läs mer om BDC Care här.

Register

Registret är ett verktyg för samlad överblick av era leverantörerers erbjudande i form av tjänster och specialiteter.

Leverantörsregistrert ger er ett krafitigt verktyg för att administrera ert nätverk i Kuralink.
Kuralink har ett globalt artikelregister vilket förenklar upphandling av nya och uppdaterade avtal.

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

© Copyright 2024 CAB Group