Language
 • International
 • Svenska
 • Norsk
 • Dansk
Kuralink
Meny
Stäng
Optimerad
kunskap

Kuralink för nätverkspartner

Vårdgivare och försäkringsbolag kan använda Kuralink i uppdrag som nätverkspartner. Det innebär att ni är navet i vårdbeställningsprocessen.
I rollen som nätverkspartner skapar ni ett eget nätverk med behandlande resurser i Kuralink för att på avtalat uppdrag från kund boka samt följa upp skadeärenden.

Hur fungerar plattformen för nätverkspartner?

Som nätverkspartner mottar ni nya skadeärenden från försäkringsbolaget i erat konto för att ta över ansvaret för skadeärendet. Skadeärendet innehåller all information som ni behöver för att hjälpa kunden vidare.
Som nätverkspartner i Kuralink agerar ni som vårdbeställare via ett eget nätverk som ni skapar i plattformen. Kuralink erbjuder en sökmotor med möjligheten att kategorisera vårdgivare för att skräddarsy ert konto med ett nätverk av vårdgivare som ni ingår avtal med. För er kunds räkning bokar ni sedan deras ärenden i detta nätverk. Det är optimerad kunskap!

Transparens

Kuralink samlar all information och kommunikation kring ett skadeärende på ett och samma ställe. Hanteringen av ärendet, uppföljning och slutförda behandlingar med fakturering som sista steget är överskådligt.

Kunden

Patienten inkluderas i nära anslutning till skapandet av ett skadeärende i form av notifieringar via SMS och e-post med bokningsinformation. Patienten kan boka om och avboka sitt besök via en länk till ett separat gränssnitt; kundportalen.

Support

Frågor kring användande av platfformen besvaras i supportportalen, online-manualer, samt utbildningar. Som kund hos oss har du tillgång till användarmanualer dygnet runt. Dessutom har vi bemannad support vardagar mellan 07:30 - 17:30!

Säkerheten i Kuralink är central!

All kommunikation i plattformen är krypterad och data lagras säkert under en begränsad tidsperiod, i enlighet med Patientdatalagen, GDPR samt Svenska Datainspektionens riktlinjer.

För att få åtkomst till Kuralink krävs autentisiering via Bank-ID och/eller HSA-ID kort för vårdgivare.

Funktioner och användbarhet i plattformen

Sökfunktionen

Sök bland dina upphandlade leverantörer av vård.

I Kuralink kan du filtrera ditt sök för bokning åt kunden baserat på relevanta parametrar.

Verksamhetsplanering

I baserbjudandet för Kuralink ingår statistikrapporter där ni kan plocka ut standardrapporter.

Standardrapport består till exempel av:
 • Genomförda besök.
 • Bokade tider.

Via tilläggstjänsten Business Intelligence Rapporter får ni tillgång till mer data. Läs mer under fliken tilläggstjänster.

Administration

Kuralink består av flera funktioner som kan administreras för att möta era verksamhetsbehov.

Administrationen omfattar bland annat:

 • Användarinställningar på behörighetsnivå.
 • Inställningar av företagsuppgifter.
 • Hantering av automatiserade processer.

Notifieringar

Notifieringarna är prenumererbara och triggas när ni skapar nya ärenden.

Låt kunden administrera sin bokning

Era kunder får tillgång till ett separat gränssnitt genom notifieringar via SMS och e-post. I kundportalen kommer de åt sin bokningsinformation där de kan administrera sina besök. Alla ändringar som genomförs av kund registreras på respektive skadeärende.

Information i kundportalen innefattar:
 • Besöksform.
 • Vårdgivarens namn.
 • Självrisk.
 • Övriga kontaktuppgifter med kartfunktion.

Kundportalen kan anpassas till verksamheten genom företagsspecifika färger och logotyp.

Skadeärende

I Kuralink skapar ni enklet ett skadeärende utifrån era verksamhetsspecifika inställningar.

Ni kan välja mellan att skapa en direktbokning eller en besöksbiljett, vilket ger den mottagande kliniken behörighet att boka in patienten till lämplig resurs.

Kommunikation

Via denna funktion kan ni som försäkringsbolag utöka kommunikationen med vårdgivare i skadeärendet.

Funktionen används för att:

 • Ladda upp dokument och filer.
 • Kommunicera direkt med vårdgivare via meddelanden i skadeärendet.
 • Ta emot remisser och offertförfrågningar gällande behandlingar och operation.


Tilläggstjänster i plattformen

Statistikrapporter

Genom Business Intelligence (BI) rapporter får ni ett kraftfullt dataverktyg för att se och förutspå trender och arbeta mer effektivt med verksamhetsplanering.

Allt som sker i Kuralink går att få ut värdefull statistik på; vilka eventuella säsongsvariationer förekommer, hur många behandlingar sker vid en viss diagnos med mera.
Rapportverktyget samlar även information från nöjd kundundersökningen vilket möjliggör kvalitativ uppföljning i realtid.

E - fakturor

Genom QAM kan ni ta emot automatiserade och kvalitetsäkrade fakturor från vårdgivare omedlbart efter genomförda behandlingar.

Fakturorna matchas mot gällande avtal och kan betalas per automatik.

QAM kan integreras med ert ekonomisystem. Ni kan läsa mer om tjänsten här.

Nöjdkund undersökning

Nöjd Kundundersökning är en patientundersökning som skickas ut på uppdrag från vårdgivare och/eller försäkringsbolag.

Den här typen av data återfinns i BI-rapporterna och är tillgänglig i form av statistisk information.

Vilka system har Kuralink integration mot

Integration möjliggör automatisk överföring av information mellan Kuralink och skadehanteringssystem.

En stor del av våra kunder använder enbart vår plattform för hantering av försäkringsärenden medan andra har Kuralink integrad med övriga skadehanteringsystem.

Integration genomförs i de fall det är möjligt. Läs mer om integrationer här.

Digital vård

BDC Care är erbjuder trygga och säkra digitala vårdmöten.

Produkten kan exempelvis användas av vårdplaneringen i samband med att kunden anmäler skada för att göra en kvalificerad bedömning av behov.

Läs mer om BDC Care här.

Register

Registret är ett verktyg för samlad överblick av era leverantörerers artikelregister.

Leverantörsregistrert tillsammans med faktureringstjänsten QAM - kvalitetssäkrade fakturor levererar:

 • Mappad prislista
 • Globalt artikelregister
 • Automatiserade processer
 • Kvalitetssäkrad betalning
 • Koppling mot ekonomisystem
© Copyright 2024 CAB Group