Language
 • International
 • Svenska
 • Norsk
 • Dansk
Kuralink
Meny
Stäng

Kuralink för företagshälsovård

En säker plattform för hantering av bokning, kommunikation, uppföljning och fakturering inom företagshälsa.

Hälsoundersökningar

Medicinska kontroller

Vård och rehabilitering
Kuralink för att söka och boka företagshälsotjänster


Kuralink erbjuder beställare av företagshälsovård en sammanhållen plattform för att söka och boka företagshälsotjänster. 
Genom plattformen sker säker kommunikation och bokning av vårdpersonal för såväl preventiva som reaktiva insatser inom företagshälsa. 
Här får du reda på hur Kuralink kan få er verksamhet att växa!

Ett verktyg
för att bredda ert erbjudande inom företagshälsa.

Associerad samarbetspartner
till Sveriges Företagshälsor.


Effektiv kommunikation med vårdgivare direkt i plattformen.
En plattform att växa med

Användarvänligt

I Kuralink kan ni som företagshälsa söka och boka tjänster kopplat till både preventiva och rehabiliterande insatser i ett intuitivt gränssnitt. I plattformen hanteras all administration så som filer och meddelanden mellan er och vårdgivaren samt redovisning av vårdaktiviteter. Allt digitalt, i ett och samma verktyg.​

Skalbar

Kuralink erbjuder flera tjänster för er att växa med, så som fakturering och BDC Care för säkra digitala vårdmöten. Gränssnittet är flexibelt vilket ger er möjlighet att använda alla funktioner och tjänster som plattformen har att erbjuda, eller bara fokusera på de funktioner som ni behöver.

Struktur i arbetet

Som företagshälsa får ni ett gemensamt flöde för era utgående bokningar till de vårdgivare ni har avtal med. På så sätt möjliggör Kuralink ett effektivt verktyg att hantera ert nätverk i. Det ger stor tidsbesparing och det sammanhållna flödet ger kraftfull data för verksamhetsplanering.


Säkerhet är en hygienfaktor i Kuralink.

All kommunikation i Kuralink är krypterad och data lagras säkert i enlighet med Patientdatalagen och GDPR.För att våra kunder skall få åtkomst till Kuralink krävs autentisiering via Bank-ID och/eller HSA-ID kort för legitimerade vårdgivare.


Vi vet, att företagshälsor är olika med unika behov...

…en del företagshälsor har egen legitimerad vårdpersonal. Medan andra företagshälsor saknar den specialistkompetensen internt och behöver beställa dessa tjänster från privata vårdgivare som de ingår avtal med.
Oavsett vilken verksamhetstyp ni är kan ni med hjälp av Kuralink bli en heltäckande leverantörspartner av företagshälsa.


Ett urval av Kurlinks funktioner som skapar värde för företagshälsor:

Nätverket

Sök och boka efterfrågad tjänst bland dina avtalade samarbetspartners.

I Kuralink kan du filtrera ditt sök för bokning baserat på relevanta parametrar.

Vårdgivaren genomför bokningen

Besöksbiljetten kan tilldelas direkt till arbetstagaren för att själv välja tid och genomföra bokningen.
En besöksbiljett kan även skickas till vårdgivaren så att de kan välja tid åt arbetstagaren och genomföra bokningen på lämplig resurs.

En besöksbiljett innehåller:

 • Persouppgifter.
 • Symotombeskrivning och/eller förfrågan på tjänst.
 • Tidsangivelse för när besöksbiljett skall senast godkännas för att sedan bokas.

Ett eget konto

Ni får ett eget konto i Kuralink där ni kan:

 • Registrera användare och tilldela dessa behörighet för admninstrering.
 • Inställningar av företagsuppgifter.
 • Hantering av automatiserade processer.

Datadriven verksamhetsplanering

I Kuralink ingår standardrapporter. Rapporterna fungerar som ett kraftfullt verktyg i er verksamhetsplanering.

Standardrapporten består av:

 • Genomförda besök per vårdgivare
 • Genomförda besök per resurs
 • Genomförda besök per period

Via tilläggstjänsten Business Intelligence Rapporter får ni tillgång till mer data. Läs mer under fliken tilläggstjänster.

Ärende

Som beställare skapar ni ett ärende i Kuralink kopplat till direktbokning eller besöksbiljett som skickas till vårdgivaren.

Varje ärende får ett unikt nummer och kan utöver personuppgifter innehålla meddelanden till vårdgivaren eller/och bifogade filer.

Kommunikation i ärendet

Via meddelandefunktionen kan ni kommunicera med vårdgivare i det enskilda ärendet.

Ni kan:

 • Ladda upp dokument och filer.
 • Kommunicera direkt med vårdgivare via meddelanden.
 • Ta emot remisser och offertförfrågningar gällande behandlingar.


Notifieringar

I Kuralink kan ni anpassa vilka typer av notifieringar som skickas ut till vårdgivaren och/eller arbetstagaren.

Som beställare får ni automatiserade notifieringar om allt som sker i ärendet.

Låt arbetstagaren administrera sin bokning

Arbetstagaren får tillgång till ett separat gränssnitt genom notifieringar via SMS och e-post. I den så kallade kundportalen kommer de åt sin bokningsinformation där de kan administrera sina besök. Alla aktiviteter som genomförs registreras på respektive ärende.

Information i kundportalen innefattar:

 • Besöksform.
 • Vårdgivarens namn.
 • Kontaktuppgifter.

Kundportalen kan anpassas till verksamheten genom företagsspecifika färger och logotyp.Vi visar er gärna en demo för hur Kuralink kan lösa dagens och morgondagens behov. ​
Boka upp ett möte med oss via formuläret nedan.​

Ett urval av vår anslutna företagshälsor

Qurant är en nytänkande och proaktiv företagshälsa.

"Med hjälp av Kuralink kan våra företagssköterskor snabbt agera och hjälpa våra kunder att komma till rätt vårdgivare med kort väntetid. En fördel med att boka via Kuralink är att vi på ett enkelt och säkert sätt kan kommunicera med vårdgivare vilket känns tryggt och effektivt. All kommunikation är samlad på ett ställe och vi har även möjlighet att ladda upp dokument innan besöket vilket gör att mötet blir än mer kvalitativt. Vårt mål är att halvera sjukskrivningarna hos alla våra kunder. Vi gör det genom att arbeta smartare i alla steg i hälsokedjan och med omtanke om den enskilda medarbetarens unika behov och förutsättningar".

Comveritas företagshälsovård finns rikstäckande

"Vi skapar ärenden i plattformen. I regel så bokar vi aldrig tider direkt till vårdgivare, istället skickar vi besöksbiljetter så att våra samarbetspartner själva kan tilldela ärendet till rätt resurs baserad på kundens symtom eller en specificerad beställning. Vårdgivarna avgör vilken specialitet som är lämplig för hantering av just det ärendet. Besöksbiljetter är en viktig funktion för oss eftersom det är ett skadeärende som inte är resurs- eller tidsatt, och meddelandefunktionen är fantastiskt! "

Möt våra kunder

Fyll i formuläret för att få reda på mer information så kontaktar vi dig.

Nyheter


 • Nyhet CAB Healthcare AB stärker nordisk närvaro genom avtal med Gjensidige i Norge, Sverige och Danmark CAB Healthcare AB och försäkringsbolaget Gjensidige har tecknat ett avtal som innebär att Gjensidige kommer att använda plattformarna Kuralink och DigiCare för förmedling av privata hälso- och sjukvårdsärenden i Danmark och Norge. Gjensidige använder sedan tidigare Kuralink i Sverige.

 • Nyhet CAB Group deltar på Insurance Innovators CAB Group deltar på konferensen Insurance Innovators i Köpenhamn den 18 till 19 mars. Som en av den nordiska försäkringsbranschens största systemleverantörer inom fordons- och fastighetsskador samt hälso- och sjukvårdsärenden kommer CAB Group att finnas där för att diskutera framtida utmaningar och möjligheter.

 • Nyhet Det nationella vårdsöksystemet CAB Healthcare undersöker möjligheten att med Kuralinks teknik bidra till infrastrukturen kring det nationella vårdsöksystemet.

  ”Med vår långa erfarenhet inom mjukvara besitter vi både kunskap och erfarenhet kring säkra, effektiva och transparenta vårdflöden, varför vi nu ser över våra möjligheter att faktiskt bidra till infrastrukturen för flödet mellan offentlig och privat vård” - Tor Friman, VD CAB Healthcare AB

© Copyright 2024 CAB Group