Language
  • International
  • Svenska
  • Norsk
  • Dansk
Kuralink
Meny
Stäng

Integration till andra system.

Kuralink är förberett för integration genom API:er som kan beskrivas som ett slags nyckel som öppnar dörrar mellan olika system för att de ska dela information.
Kuralink har integration mot olika system exempelvis journalsystem och ekonomisystem.
Övriga system:
En del Kuralink-kunder har integration mot egna skadeärendehanteringssystem som ofta används av försäkringsbolag. Idag har vi integration mot ensklida skadehanteringssytem som används av försäkringsbolag.

SGX - Journalsystem

Kuralink och SGX-journalsystem är integrerade enligt Single Sign On metoden. Det kan beskrivas som en autentiseringsprocess som tillåter användare av SGX - journalsystem att få tillgång till Kuralink direkt i journalsystemet med full översikt på befintliga ärenden och nya händelser i Kuralink.
Här kan du läsa mer om SGX-journalsystem samt om sammankopplingen mellan systemen tack vare den sömlösa integrationen.

Observera att vi inte kan styra över vilka journalsystem som skall skapa integration med oss, utan en sådan begäran eller önskemål kan endast ni som är kunder till journalsystemsleverantörerna göra. Hur omfattande integrationen blir beror på en del olika variabler som vi hjälper er att reda ut.

Kuralink har integration mot följande ekonomisystem:

Kuralink har integration mot Vården.se

Genom integrationen med Vården.se så tillgängliggör vi samma lösning även för klinikernas privata bokningar, vilket ytterligare minskar deras nuvarande manuella administration rörande privata bokningar. För att få reda på mer om hur Kuralinks integration till vården.se fungerar vänligen kontakta oss via formuläret nedan.

Vill du veta mer om integrationer?
Väkommen att skicka din integrationsförfrågan via formuläret nedan.

© Copyright 2024 CAB Group