Language
  • International
  • Svenska
  • Norsk
  • Dansk
Kuralink
Meny
Stäng
Våra kunder

Kuralink - BDC Care

Kort in på samtalet glömmer både jag och klienten bort att vi inte sitter i samma rum

Örjan Magnusson – Legitimerad Psykolog, Specialistkompetens inom KBT och psykoterapi.

Hur tycker du att BDC Care fungerar?

Jag upplever BDC Care som en stabil och säker tjänst. I min verksamhet ställs det höga krav stabilitet i den digitala plattformen. Videosamtalen får inte hacka eller drabbas av andra tekniska fel. Klienten ska känna sig bekväm med hur man kopplar upp sig och trygg med att våra samtal är säkra. Jag känner mig själv trygg med att kunna erbjuda mina kunder BDC Care.

På vilket sätt använder du BDC Care idag och hur hoppas du kunna använda det i framtiden?

I dagsläget har jag klienter som i vissa fall bor 10–15 mil från mottagningen. Vi har då träffats live inledningsvis och sedan fortsatt att träffas via BDC Care. Några av mina klienter arbetar i andra delar av landet eller utomlands i perioder. Det är då praktiskt att kunna fortsätta hålla en kontinuitet med våra samtal via BDC Care. I framtiden tänker jag mig att även kunna använda mig av plattformen i handledningsuppdrag. BDC Care kan koppla upp mig som handledare, och upp till fyra deltagare i gruppen.

Yrselcentrum BDC Care

Vad är din generella inställning till vård via digitala möten?

Som psykoterapeut har jag varit tveksam till digitala möten som endast bygger på chatt-konversation. Nu då jag själv har prövat videosamtal via BDC Care så har den funktionen överraskat mig. Vi har haft möten då klienten suttit med sin mobil i bilen på toppen av en skidbacke 40 mil från mottagningen, eller på Downtown Manhattan. Och det har fungerat bra. Kort in på samtalet glömmer både jag och klienten bort att vi inte sitter i samma rum.

Besök Örjan Magnusson på webben, klicka här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Citat tecken

Örjan Magnusson - Psykologkonsult AB Örjan Magnusson

© Copyright 2024 CAB Group