Language
  • International
  • Svenska
  • Norsk
  • Dansk
Kuralink
Meny
Stäng
Våra kunder

Kuralink - BDC Care

Plötsligt kunde vi göra allt digitalt, utan att ringa till varken kontaktpersonerna på försäkringsbolaget eller patienten.

Möt hudläkarna på GHM

- År 2009. Från början var vi två läkare som endast arbetade deltid med privat sjukvård. Vi hade inte en sekreterare och mycket värdefull tid gick åt att hantera de administrativa delarna kring verksamheten. Telefontiderna och pappersarbetet för att nämna två exempel, allt skrevs för hand.

Kuralink Superuserutbildning

Ni har precis börjat använda faktureringstjänsten. Vad tycker ni om det nya arbetssättet?

Faktureringstjänsten har varit efterlängtad. Nu kan man plötsligt fakturera på 30 sekunder i Boka Doktorn. Innan fyllde vi i blanketter från försäkringsbolagen och skickade iväg dessa till vår ekonom som fyllde i samma uppgifter igen i ett annat ekonomisystem och sedan skickade han i sin tur dessa uppgifterna till försäkringsbolagen. Idag görs samma arbete på ett par klick i systemet.

På vilket sätt har anslutningen till Kuralink skapat värde för er?

- Vi upptäckte att all kommunikation med försäkringsbolagen var smidig i Boka Doktorn. Det förenklade processer i kontakten med försäkringsbolag som då utgjorde en stor del av vår verksamhet. Plötsligt kunde vi göra allt digitalt, utan att ringa till varken kontaktpersonerna på försäkringsbolaget eller patienten.

Alla samtal och allt manuellt arbete automatiserades. Allt går snabbare. Förr kunde man spendera timmar på att söka rätt person via telefon, ibland fick man ringa runt till olika personer för att komma till den man egentligen sökte efter. Nu kommer direkt till den man söker efter via Boka Doktorn.

På vilket sätt skapar BDC Care värde för er som vårdgivare och era patienter?

Se hela intervjun för att ta reda på hur GHM arbetar med BDC Care och hur de nyttjar webbtidboken som ingår.

Citat tecken

Jonathan Tovi Dermatolog

© Copyright 2024 CAB Group