Language
 • International
 • Svenska
 • Norsk
 • Suomi
 • Finlandssvenska
 • Dansk
 • Deutsch
 • Íslensk
 • Eesti keel
 • Latviešu valoda
 • Lietuvių
CAB
Meny
Stäng
Automotive

Ta kontroll över användarhanteringen med federerad inloggning

CAB erbjuder nu federerad inloggning eller så kallad single-sign-on för våra produkter. Det innebär att användarens lokala inloggning också används för att få tillgång till CAB:s system. Detta gör att du som administratör får total kontroll över vilka användare som har tillgång till CABAS och CAB Plan.

Hur fungerar det?

Federering innebär att din organisations identitetshanterare (exempelvis Azure AD) används för att ge inloggningsrättigheter till CABAS och CAB Plan. På så vis används samma inloggningsuppgifter som för t.ex. Office 365 eller SharePoint. Som administratör kan du med hjälp av ett webbgränssnitt administrera vilka användare som ska kopplas till vilka CID:n.

Enklare för användarna

Med ett lösenord mindre att hålla reda på blir inloggningen enklare för användaren. Man behöver inte kontakta CAB Support för att återställa lösenordet.

Bättre överblick

Med federerad inloggning behöver systemadministratörer hantera färre användarkonton och lösenord. Användare autentiserar sig via en betrodd identitetsleverantör, vilket innebär att administratörer inte behöver skapa och underhålla flera konton för varje tjänst. Detta minskar arbetsbördan och förenklar hanteringen av användaråtkomst.

Ökad säkerhet

Federerad inloggning förbättrar säkerheten genom att minska risken för lösenordsrelaterade säkerhetsproblem. Eftersom användarna endast behöver autentisera sig en gång, minskar risken för att de använder svaga lösenord eller återanvänder samma lösenord över flera tjänster. När en anställd slutar eller av annan anledning tas bort från er domän stängs vederbörande automatiskt ute från CAB:s tjänster.

Så skaffar du federerad inloggning

Att ansluta till federerad inloggning är kostnadsfritt. För att implementera lösningen behöver anpassningar göras i dina inställningar och på CABs sida.

Kontakta vår support så guidar vi er vidare!

© Copyright 2024 CAB Group