Language
  • International
  • Svenska
  • Norsk
  • Suomi
  • Finlandssvenska
  • Dansk
  • Íslensk
  • Eesti keel
  • Latviešu valoda
MEPS
Meny
Stäng
Våra kunder

MEPS för Huvudentreprenörer

Vi kör MEPS på både privatjobb och försäkringsskador

Norrson Bygg i Västerås har många års erfarenhet av byggservice, försäkringsskador samt reparation åt fastighetsbolag. Här berättar Kim Norrbakka om MEPS betydelse för deras dagliga verksamhet.

Struktur i arbetet

- MEPS är en del av grunden i vår verksamhet. MEPS hjälper oss att få struktur på både försäkringsskador och privatjobb. Vi kör MEPS på allt!

Ökad kostnadskontroll för alla

- Effektiviteten har ökat nu när alla våra underentreprenörer lärt sig hur de ska göra. De får koll på sina kostnader och kan göra kalkyler som visar vad de kommer få betalt. Det är viktigt att alla som är inblandade i våra jobb känner att de tjänar pengar och trivs med systemet.

- MEPS gör att vi har koll på kostnader och inte tappar något på vägen. Ställtider och resor missar många att ta upp i löpande kalkyl, men det har vi stenkoll på nu.

Förenklat samarbete

- Jag är tidig med att skicka ut beställning på jobbet till underentreprenörerna även om det ligger långt fram i tiden, så att alla kan planera. Ett strukturerat arbetssätt är grunden för ett bra samarbete.

Raka puckar

- Med MEPS är det raka puckar hela vägen, så det blir sällan krångel med privatpersoner när allt finns med i kalkylen. Allt är bestämt och kalkylerat i förväg och det är enkelt att lägga till något när det behövs. Det funkar riktigt bra!

Citat tecken

Kim Norrbakka VD, Norrson Bygg, Västerås

© Copyright 2024 CAB Group