Language
  • International
  • Svenska
  • Norsk
  • Suomi
  • Finlandssvenska
  • Dansk
  • Íslensk
  • Eesti keel
  • Latviešu valoda
MEPS
Meny
Stäng
Knowledge,
Optimized

Rollen Hantverkare i MEPS Arbetsorder

I funktionen Arbetsorder i MEPS kan du som arbetsledare ge hantverkare på fältet tillgång till MEPS. Hantverkarrollen har begränsad tillgång till systemet, och kan endast kan ta emot och arbeta med Arbetsordrar. Hantverkarna kan ta del av information, fota och anteckna direkt i MEPS med telefonen. Spara tid genom förbättrad kommunikation, dokumentation och minskad administration.

Fördela jobben och få översikt

Med Arbetsorder och rollen Hantverkare tas fördelarna med MEPS ett steg längre, eftersom även hantverkarna får tillgång till MEPS.

En arbetsorder skapas och planeras i MEPS, och kan tilldelas antingen en vanlig MEPS-användare, en användare med rollen Hantverkare, eller en organisation. Att tilldela en arbetsorder kostar inget extra. Arbetsledaren beskriver och fördelar smidigt jobben på digital väg och får lika smidigt in dokumentation och uppdateringar om hur det går. De som jobbar på fältet dokumenterar själva med mobilen och resultatet syns direkt i MEPS.

Rollen Hantverkare har begränsad tillgång till systemet och kan bara jobba med Arbetsorder. Du betalar därför en lägre licenskostnad för rollen.

Den som är befintlig användare kan redan tilldelas en arbetsorder på sin nuvarande licens.

Så här funkar MEPS Arbetsorder


© Copyright 2024 CAB Group