Language
  • International
  • Svenska
  • Norsk
  • Suomi
  • Finlandssvenska
  • Dansk
  • Íslensk
  • Eesti keel
  • Latviešu valoda
MEPS
Meny
Stäng

Text

MEPS för Fastighetsbolag

Hanteringen av ROT och underhåll kan vara komplicerad. Med många pågående projekt och tillhörande ändringsförfrågningar, beslut och fakturor kan det vara svårt att överblicka projektens innehåll och kostnader. I MEPS jobbar fastighetsbolag och entreprenör sida vid sida med snabb kommunikation och transparenta kalkyler. MEPS hjälper fastighetsbolag att digitalisera och effektivisera entreprenadsprocessen – från start till mål.

Händer lägger golv

Långsiktiga samarbeten med entreprenörer

MEPS bygger på ett strukturerat och transparent samarbete mellan beställare och entreprenör. Det gör det lätt att skapa långsiktiga och lönsamma relationer som bygger på förtroende och gemensamma mål. De detaljerade kalkylerna gör att alla vet vad som utförs och vad det kostar. Kalkylen är levande genom hela projektet och kan smidigt korrigeras vid tillkommande ÄTA.

Sänk kostnaderna och frigör tid

Med hjälp av MEPS får du överblick och kontroll över kostnader som uppstår i samband med renoverings- och underhållsprojekt. Samtidigt underlättas arbetsdagen för medarbetarna, då mindre tid behöver läggas på administration och prisdiskussioner. Istället förflyttas fokus till kunderna och affären. I MEPS finns även potentialen att ytterligare öka nyttan genom att integrera direkt med fastighetsbolagens affärs-, inköps och fastighetssystem.

Digital lösning som hanterar helheten

För att möjliggöra hanteringen av större ROT- och underhållsprojekt samarbetar CAB med UnityWorks. UnityWorks fokus ligger i att industrialisera fastighetsägarens arbetsflöden – från underhållsplan till faktura. Läs mer om UnityWorks här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Data ger viktiga insikter

Att digitalisera processen innebär också att du får tillgång till data som kan skapa viktiga insikter om verksamheten och driva utvecklingen framåt. Projektledare och ledningsfunktion får ett smidigt och effektivt verktyg att styra projekt, portfölj och leverantörer.

Kontakta oss på CAB för mer information om MEPS för Fastighetsbolag.

© Copyright 2024 CAB Group