Language
  • International
  • Svenska
  • Norsk
  • Suomi
  • Finlandssvenska
  • Dansk
  • Íslensk
  • Eesti keel
  • Latviešu valoda
MEPS
Meny
Stäng

Text

MEPS för Försäkringsbolag

MEPS är det ledande systemet när det kommer till hantering av byggskadeärenden och används av alla större försäkringsbolag i Sverige och ett växande antal i Norden. Det är via MEPS som försäkringsbolagen beställer jobb av entreprenörer.

Händer lägger golv

Data för analys

Med MEPS får försäkringsbolaget tillgång till data som kan användas för analys av både den egna verksamheten och leverantörers. Datan pekar på kostnader och tidsåtgång och kan användas för att effektivisera den interna processen.

Snabbare svar ger nöjdare kunder

MEPS möjliggör snabb och transparent kommunikation mellan alla parter som är inblandade i ett byggskadeärende. Det leder till snabbare beslut och snabbare svar till slutkunden. Den tydliga dokumentationen i MEPS gör det enkelt att till exempel ge en statusuppdatering i ärendet eller informera om vilka kostnader som uppstått.

MEPS underlättar automatisering

MEPS levererar standardiserad och strukturerad kostnadsdata för automatisering av interna processer. Datan levereras i ett och samma format, vilket skapar förutsättningar för automatisk granskning av kostnader innan beslut. Med en automatiserad granskningsprocess kan handläggarna fokusera på mer komplexa ärenden, samtidigt som kostnadskontrollen ökar och handläggningstiden förkortas. Kontakta oss om du vill veta mer om och få offert för MEPS och vår automatiserade granskninsgtjänst MEPS AutoReply på support@meps.se


© Copyright 2024 CAB Group