Language
  • International
  • Svenska
  • Norsk
  • Suomi
  • Finlandssvenska
  • Dansk
  • Íslensk
  • Eesti keel
  • Latviešu valoda
MEPS
Meny
Stäng

Text

MEPS för Fukt och sanering

Med MEPS får du som jobbar med skadeservice som fukt och sanering ett verktyg för snabb kommunikation, besiktningar och tydlig dokumentation av skadan gentemot beställaren.

Händer lägger golv

Snabb kommunikation

I MEPS accepterar du inkommande uppdrag snabbt och enkelt, och kan kommunicera med beställaren genom hela uppdragets gång.

Tydlig dokumentation

Beställarenorganisationen förväntar sig tydlig dokumentation, och där tillhandahåller MEPS -formatet marknadens standard.

Snygga planskisser

Du som utför besiktningar har nytta av MEPS integration med skissverktyget Floor Plan Creator. Där kan du skapa snygga planskisser och fuktrapporter med tydliga mätpunkter. Här kan du läsa mer om Floor Plan Creator.


MEPS Prislista 2024

Grundtjänster

Pris

Årlig licenskostnad för systemet MEPS¹

16 660 SEK

Årlig licenskostnad per användare²

2 100 SEK

Årlig licenskostnad per rollen Hantverkare²

1 200 SEK

Transaktionsavgift Försäkringsskada³

60 SEK

Transaktionsavgift Besiktning

0 SEK

Transaktionsavgift Fastighetsbolag

0 SEK

Transaktionsavgift Konsument

0 SEK

Transaktionsavgift Skissverktyg (Floor Plan Creator)⁴

35 SEK

Årslicenskostnad per affärsenhet⁵

3 000 SEK

Alla priser är exklusive moms.

 

¹Inkluderar en användare.

²Användarlicens för rollen Hantverkare gäller för nya användare som endast har rollen Hantverkare.

³Debitering sker när ett uppdrag accepteras och en part är ett försäkringsbolag.

⁴Debitering sker när en användare skapar en ny, eller importerar, en FPC-skiss till MEPS Besiktningsapp.

⁵Affärsenhet används av större organisationer, som har behov av att hantera flera organisationer, dotterbolag, varumärken eller avdelningar i samma system.


© Copyright 2024 CAB Group