Language
  • International
  • Svenska
  • Norsk
  • Suomi
  • Finlandssvenska
  • Dansk
  • Íslensk
  • Eesti keel
  • Latviešu valoda
MEPS
Meny
Stäng
Knowledge,
Optimized

Gör MEPS-processen ännu bättre med tilläggstjänster

Det finns flera smarta tilläggstjänster som förenklar och effektiviserar arbetsdagen för MEPS-användare.

Kommunicera med hantverkarna via Arbetsorder

Med funktionen Arbetsorder kan du fördela uppgifter digitalt till hantverkare och kommunicera med dem när de är ute på jobb. Hantverkaren dokumenterar direkt i MEPS med mobilen.

Integrera MEPS med andra system

För över data från MEPS till ett annat system, t ex ett faktureringssystem eller affärssystem. Med integrationstypen MEPS Webhooks är det enkelt.

Skissa med Floor Plan Creator

Floor Plan Creator är ett smidigt skissverktyg som du använder till att göra proffsiga planritningar och få in mått och utrymmen i MEPS.

MEPS Autoreply granskar kalkyler

MEPS Autoreply är en svarsrobot som hjälper försäkringsbolaget att automatisera processen för skadereglering. Den manuella hanteringen av skadekalkyler minskar och handläggningstiden kortas.

Besikta med hjälp av video

Videobesiktning är en tjänst som gör det möjligt för handläggare på försäkringsbolaget att genomföra skadebesiktningar på distans.

MEPS Klimatkalkylering

Med MEPS Klimatkalkylering sker an automatisk beräkning av reparationens klimatpåverkan, sett i kilo koldioxidekvivalenter. Tjänsten är ett verktyg för användaren att göra medvetna val.

© Copyright 2024 CAB Group