Language
  • International
  • Svenska
  • Norsk
  • Suomi
  • Finlandssvenska
  • Dansk
  • Íslensk
  • Eesti keel
  • Latviešu valoda
MEPS
Meny
Stäng

Knowledge,
Optimized

Videobesiktning minskar klimatavtrycket

Videobesiktning är en tjänst som möjliggör för handläggare på försäkringsbolag att genomföra skadebesiktningar på distans. Fördelar med Videobesiktning är tidsbesparing, minskad klimatpåverkan och nöjdare kunder.

Snabbare processer i försäkringsärenden

Videobesiktning bidrar till ännu effektivare skadereglering. Att besiktningen sker digitalt på distans leder till färre resor och snabbare handläggningstid, med minskad klimatpåverkan och ökad kundnöjdhet som positiva sidoeffekter.

Lösningen kan användas i flera typer av försäkringsärenden som rör fordons-, fastighets- och lösöresskador.

Effektiv besiktning med artificiell intelligens

CAB Groups videobesiktningstjänst bygger på Bdeo’s teknikplattform för Visual Intelligence – video och bildigenkänning baserad på artificiell intelligens. Fokus ligger på att skapa förutsättningar för en effektiv och kunddriven skadehantering.

Vill du veta mer om Videobesiktning? Kontakta vår supportavdelning på support@meps.se.

© Copyright 2024 CAB Group