Language
  • International
  • Svenska
  • Norsk
  • Suomi
  • Finlandssvenska
  • Dansk
  • Íslensk
  • Eesti keel
  • Latviešu valoda
MEPS
Meny
Stäng

Knowledge,
Optimized

MEPS Klimatkalkylering

MEPS Klimatkalkylering är Nordens första systemtjänst för automatisk kalkylering av klimatpåverkan av reparationer i fastigheter. Resultatet kan användas av företag som ett led i det egna hållbarhetsarbetet.

Hur stor klimatpåverkan har reparationer?

MEPS Klimatkalkylering visar en beräkning av koldioxidekvivalenter i varje MEPS-uppdrag, baserat på kalkylens innehåll. Man kan se hur många koldioxidekvivalenter olika delar i uppdraget står för; material, energiförbrukning, persontransport och materialtransport.

Grunddatan som klimatkalkyleringen baseras på kommer från IVL Svenska Miljöinstitutet. I samråd med dem har MEPS Dataförvaltning satt upp hur klimatkalkyleringen ska ske. Värdena för beräkningen i MEPS uppdateras dagligen mot IVLs grunddata för klimatpåverkan.

Hur kan klimatdatan användas?

På ett övergripande plan kan klimatdatan skapa försteåelse för hur fastighetsreparationer påverkar klimatet. MEPS levererar generiska data, som kan ses som ett verktyg i företags interna hållbarhetsarbete. Användaren kan därigenom ta medvetna beslut i olika verksamhetsrelaterade frågor.

Kontakta oss om MEPS Klimatkalkylering

Vill du veta mer om MEPS Klimatkalkylering? Kontakta oss via formuläret, eller hör av dig till vår supportavdelning på support@meps.se.


© Copyright 2024 CAB Group