Language
  • International
  • Svenska
  • Norsk
  • Suomi
  • Finlandssvenska
  • Dansk
  • Íslensk
  • Eesti keel
  • Latviešu valoda
MEPS
Meny
Stäng
Våra kunder

MEPS FÖR FÖRSÄKRINGSBOLAG

Ett fantastiskt hjälpmedel för kommunikation

Dalarnas försäkringsbolag har ett lokalt fokus och ser MEPS som ett hjälpmedel för att ge bra service till kunden. Maria Gustavsson Sjölin, Chef Bygg- och privatskador, berättar om samarbetet med entreprenörer.

MEPS som beslutslogg

Vi använder MEPS för att hålla koll på våra kostnader, men också för att det är ett fantastiskt hjälpmedel för kommunikation med våra byggare. Vi har sagt att all kommunikation ska ske där. Även om beslut tas i telefon eller på plats, så ska det läggas in i MEPS för att dokumenteras. På så sätt blir MEPS som en logg där allting finns.

Samarbete med byggare

Vi ser det som nödvändigt att alla parter är med i samarbetet i MEPS. Då blir det något som är bra för både byggarna och oss. Det kan vara lite svårt att få med en del underentreprenörer – många är rädda för administrationstid och vill fortfarande använda papper och penna. Men kraven på beslutsunderlag och transparens ökar. Lär man sig MEPS så blir det enklare och man spar tid. Vi kan dela med oss av vår kunskap till byggarna vi har avtal med och hjälper dem igång.

MEPS-kalkylen ger klara besked

Det är viktigt för oss att skapa en bra relation med kunden. Vi behöver vara transparenta och redovisa kostnader, och MEPS-kalkylen är utformad så att kunden tydligt kan se vad allt kostar. När entreprenörerna dokumenterar arbetet och lägger upp foton direkt i MEPS kan vi ta snabbare beslut och kunden får ett snabbare besked. MEPS är en investering som är bra både för byggaren, oss och kunden.

Citat tecken

Maria Gustavsson Sjölin, Chef Bygg- och privatskador, Dalarnas Försäkringsbolag, Falun

© Copyright 2024 CAB Group