Language
  • International
  • Svenska
  • Norsk
  • Suomi
  • Finlandssvenska
  • Dansk
  • Íslensk
  • Eesti keel
  • Latviešu valoda
MEPS
Meny
Stäng
Våra kunder

MEPS för försäkringsbolag

Vi tror på långsiktiga samarbeten med entreprenörer

Försäkringsbolaget Folksam använder sedan länge MEPS som systemstöd för byggskadeärenden. Tom Forsman, avdelningschef Byggskador, berättar hur MEPS underlättar kommunikationen med entreprenörer och skapar nöjdare kunder.

Brett nätverk av entreprenörer

-MEPS är en central del i Folksams hantering av byggskador. Där har vi ett nätverk av entreprenörer och besiktningsmän som vi har avtal med. Eftersom vi har hela Sverige som arbetsområde är det viktigt med ett system där alla samlas och jobbar på samma sätt.

-När en skada i fastighet registrerats sker en besiktning, som ofta resulterar i att skadan behöver åtgärdas. Då tilldelas en entreprenör uppdraget, som gör en kalkyl som våra skadereglerare kontrollerar och godkänner innan reparationen startar. När arbetet är klart och slutkalkyl blivit godkänd av oss, kan entreprenören fakturera arbetet.

Transparent kommunikation

-Många parter är inblandade i ett byggskadeärende, så transparent och smidig kommunikation är viktig för att undvika missuppfattningar. Vi märker att mer och mer av kommunikationen mellan oss och entreprenörerna sker i MEPS chattfunktion. Tidigare träffades vi, eller ringde och mejlade, men nu finns ett mer enhetligt och enklare sätt för hela branschen.

Långsiktiga samarbeten ger nöjda kunder

-Viktigast för oss är att våra kunder får en säker och snabb service. Därför tror vi på långsiktiga och stabila samarbeten med byggföretag som kan hjälpa oss skapa det. Det är omskakande för kunden att drabbas av t ex vattenskada eller brand, och då är det värdefullt för oss att jobba med entreprenörer som är vana att hantera den typen av skador och som vi vet gör ett proffsigt jobb. De blir vårt ansikte utåt och en del i vår strävan att få en nöjd kund.

Citat tecken

Tom Forsman Avdelningschef Byggskador, Folksam, Örebro

© Copyright 2024 CAB Group