Effektiva samarbeten
och tydliga kalkyler

  • Startsida
  • / Se statistik på utförda jobb i MEPS

Se statistik på utförda jobb i MEPS

Du som är entreprenör och har MEPS fullversion har tillgång till färdiga statistikrapporter. Datan som lagras i MEPS sammanfattas i överskådliga rapporter som visar hur jobben har gått. På så sätt kan du få viktiga insikter i hur verksamheten kan effektiviseras.

Få bra koll på hur jobben gått

Under rubriken Vårt företag i MEPS redovisas statistik från utförda MEPS-jobb. Funktionen ger en bra överblick av hur olika delar av jobben gått under ett tidsspann. Du får snabbt och enkelt en tydlig bild av till exempel material, tidsåtgång, intäkter och använda koder. Det sistnämnda kan till exempel användas för att ta fram effektivare mallar.

Det går att exportera rapporter till excel för att filtrera ytterligare.

Så här använder du statistiken

Här kan du se en film där Niclas visar hur statistiken kan användas.