Language
  • International
  • Svenska
  • Norsk
  • Suomi
  • Finlandssvenska
  • Dansk
  • Íslensk
  • Eesti keel
  • Latviešu valoda
MEPS
Meny
Stäng
Om MEPS-kalkylen

Så funkar MEPS-kalkylen

I MEPS-kalkylen är det inte antal timmar som specas, utan arbetsmoment med ett neutralt värde. Det gör att kalkylen blir tydlig och lätt att tolka, och sporrar till effektivitet i arbetsprocessen. MEPS-kalkylen hjälper dig få koll på kostnader och öka lönsamheten, samtidigt som den underlättar vid fakturering och skapar tydlighet mellan beställare och utförare.

MEPS-kalkylens koncept

Kalkylen redovisar arbetsmoment

I MEPS-konceptet har vi lämnat det traditionella sättet att jobba på löpande räkning. I stället för att fakturera per timme, tar entreprenören betalt för själva arbetet som utförs. I en MEPS-kalkyl är det därför inte tidsåtgång, utan arbetsmoment som specas.

Varje arbetsmoment i en MEPS-kalkyl har ett neutralt värde. På dessa värden sätter utföraren ett pris baserat på avtalet med beställaren. Vad varje moment kostar beror alltså på vad entreprenören har förhandlat fram.

Koder och beräkningsalgoritmer i MEPS baseras på analys av verkliga arbetsmoment i olika branscher. Om du vill veta mer om det kan du läsa på sidan MEPS Dataförvaltning.

Du ansvarar för din effektivitet

Den som utför jobbet ansvarar själv för sin effektivitet. Om jobbet utförs snabbt och effektivt, hinner man med fler arbetsmoment på kortare tid och kan således fakturera mer. För den som tar mer tid på sig blir effekten den motsatta.

Tydlig och levande kalkyl

MEPS-kalkylen är synlig för alla i uppdraget. Den är detaljerad och redovisar vad varje del kostar och vad som ingår. MEPS-kalkylen är levande, på så sätt att det är enkelt att komma överens om tillägg som uppstår under arbetets gång. Kalkylen visar tydligt varför just de momenten lagts till.

Eftersom kalkylen är så tydligt uppställd, är den ett utmärkt underlag för fakturering. Det är öppna kort hela vägen och både entreprenör och beställare kan samarbeta effektivt och lönsamt på ett sätt som gör alla nöjda.

Lär dig mer om MEPS kalkylering

Vill du lära dig ännu mer om hur MEPS räknar rekommenderar vi att du går en av våra utbildningar som du bokar här.

Se film om kalkylering i MEPS

© Copyright 2024 CAB Group