Language
  • International
  • Svenska
  • Norsk
  • Suomi
  • Finlandssvenska
  • Dansk
  • Íslensk
  • Eesti keel
  • Latviešu valoda
MEPS
Meny
Stäng

Säkra kalkyler tack vare
MEPS Dataförvaltning

MEPS dataförvalting tar fram koderna

MEPS-systemet innehåller stora mängder data som utgör basen i MEPS. Bakom det här viktiga jobbet ligger ett engagerat team hos oss på CAB som förvaltar datan. Här får du reda på mer om hur MEPS koder tas fram.

Det här är MEPS Dataförvaltning

Datan som finns i MEPS ligger till grund för detaljerade kalkyler och rättvisande kostnader och intäkter för beställare och utförare i ROT- och reparationsuppdrag i fastigheter.

För att detta ska funka krävs noggranna analyser och studier som används för att ta fram värden och beräkningsalgoritmer. Låter det krångligt? Japp, visst kan det vara krångligt, men som tur är finns kunniga personer på CAB som jobbar med detta.

MEPS koder baseras på verkliga byggjobb

-MEPS data utgör grunden för en korrekt MEPS-kalkyl, berättar Linus, som är en av CABs dataspecialister. Koderna och beräkningsalgoritmerna tas fram med hjälp av studier och utvärderingar av verkliga arbetsmoment i byggbranschen. Vi låter dessutom oberoende sakkunniga personer granska det vi kommer fram till.

I en MEPS-kalkyl är det inte tidsåtgång, utan arbetsmoment som specas. Arbetsmomenten har ett neutralt värde. Du som jobbar i MEPS är bekant med mWu, pTu och tWu som används för att få fram kalkylresultat. För att det ska bli rättvisande har hänsyn tagits till t ex storlek på utrymme, ställtid och inlärningsfaktor.

Kontinuerlig anpassning och utvärdering

MEPS Dataförvaltning genomför något som kallas Periodvisa utvärderingar. Det innebär att MEPS-datan regelbundet ses över. Senast var det branschen El som undersöktes, med syfte att identifiera områden som kan förbättras. Nu jobbar vi med branschen Rör.

MEPS Regler & Riktinjer

Dataförvaltningen ansvarar också för innehållet i MEPS Regler & Riktlinjer, det viktiga dokument som beskriver hur MEPS ska användas korrekt.

-MEPS Regler & Riktlinjer bör ligga framme på skrivbordet hos varje användare som jobbar med att skapa eller granska kalkyler. Vi har nyligen strukturerat om dokumenten för att göra dem enklare att förstå, fortsätter Jenny som är produktspecialist på CAB.

Har du frågor eller synpunkter rörande datan i MEPS, hör av dig till vår support@meps.se

Mer om MEPS Regler & Riktlinjer

Som användare i MEPS är det viktigt att känna till och följa innehållet i MEPS Regler & Riktlinjer. Där beskrivs hur MEPS ska användas på ett korrekt sätt. Syftet är att tydliggöra hur MEPS Data (koder, algoritmer, material, med mera) ska användas vid upprättande av avtal och kalkylering för att ingen part ska bli otillbörligt gynnad. MEPS Data är uppbyggd för att i sin helhet säkerställa att beräkningen i ett uppdrag i MEPS stämmer överens med de studier som gjorts för att ta fram koder och ställparametrar.

© Copyright 2024 CAB Group