Effektiva samarbeten
och tydliga kalkyler

Nya MEPS Regler & Riktlinjer

MEPS Regler & Riktlinjer är en beskrivning av hur MEPS ska användas på ett korrekt sätt. Från och med 1 juli gäller en ny version av MEPS Regler & Riktlinjer, med ny struktur och tydligare innehåll som ska underlätta förståelsen.