Language
  • International
  • Svenska
  • Norsk
  • Suomi
  • Finlandssvenska
  • Dansk
  • Íslensk
  • Eesti keel
  • Latviešu valoda
MEPS
Meny
Stäng
Våra kunder

MEPS Arbetsorder

Med Arbetsorder lägger snickarna foton och noteringar direkt i MEPS.

Mathias Royson på ES Byggservice var tidig med att börja använda Arbetsorder i MEPS. Hantverkarna använder telefonen för att dokumentera när de är ute på jobb, vilket sparar mycket tid.

Ett enklare sätt att hantera bilder

Arbetsorder i MEPS ser jag bara positivt på. Det underlättar något otroligt när det gäller bilddokumentation till försäkringsbolagen. Innan hade vi ingenstans att spara snickarnas bilder.

Dilemmat har tidigare varit att försäkringsbolagen vill ha bilder på t ex rivning, och det skulle innebära mycket extraarbete för oss att dra in bilder i MEPS från ett externt system. Nu landar arbetsordern i telefonen hos snickarna som ska ut på jobb. De öppnar den och kan ta bilder direkt. De kan lägga in noteringar om vad de gör, vilket också är en stor fördel.


Lätt att hålla kalkylen uppdaterad

För mig som arbetsledare är det en klar förbättring att kunna titta på snickarnas bilder och noteringar i kalkylläget. Jag får en bra överblick och kan uppdatera kalkylen med de förändringar som sker. När det mesta finns dokumenterat i kalkylen är det enklare att diskutera med beställaren.

Snickarna blir mer självgående

De kommer åt besiktningsrapporterna och blir mer självgående. Telefonsamtalen har blivit färre och pappershanteringen mindre. Jag kan lägga mer tid på kunderna i stället!

Läs mer om Arbetsorder i MEPS

Citat tecken

Mathias Royson Platschef, ES Byggservice AB

© Copyright 2024 CAB Group