1

Tjänster

2

Företagsinfo

3

Anslutna verkstäder

4

Summering

Vald produkt:

Tilläggstjänster

  • Ingen tilläggstjänst
  • CAB Plan Avvikelsehantering


CAB Plan KPI Portal

Årslicens

Din Kostnad

Årlig licenskostnad

5 835 SEK


Storkundsrabatt


Rabatt

Pris/verkstad

Verkstad #1

0%

5 835 SEK

Verkstad #2-3

20%

5 252 SEK

Verkstad #4-6

30%

4 084 SEK

Verkstad #7-9

40%

3 501 SEK

Verkstad #10-

50%

2 918 SEK

Rabatten gäller för CAB Plan KPI Portal och CAB Plan Avvikelsehantering var för sig. En licens gäller för en juridisk person (ett organisationsnummer) och per geografisk anläggning. Storkundsrabatt erhålls om det under ett organisationsnummer finns flera anläggningar.

Nästa: Företagsinfo ›