Language
  • International
  • Svenska
  • Norsk
  • Suomi
  • Finlandssvenska
  • Dansk
  • Íslensk
  • Eesti keel
  • Latviešu valoda
MEPS
Meny
Stäng
Våra kunder

MEPS för underentreprenörer

Vi håller koll på kostnaderna med egna kalkyler

Fördelarna för en plattsättare att göra sina egna kalkyler i MEPS är många. Björn Mellåker är VD på EM Platt och berättar här om sin erfarenhet av att ”mepsa” i samarbete med huvudentreprenörer.

Egen kalkyl för plattsättning

Jag använder MEPS gentemot mina beställare, som är byggherrar som uteslutande jobbar med försäkringsskador. Jag som plattsättare gör kalkylen med min värdering av kostnaden inklusive material, och min beställare lägger in det hos kunden. När varje yrkesgrupp ”mepsar” sin del funkar det alldeles utmärkt.

Från allra första början så var det försäkringsbolagen som önskade att vi började jobba i MEPS. Jag hade ingen aning om vad jag klev in i, men med facit i hand så är jag jättenöjd. Kalkylen går enkelt och smidigt att ta fram och är väldigt detaljerad. Om jag skulle börja jobba mot privata sektorn också, skulle jag absolut använda MEPS eftersom det är så detaljerat.

MEPS lever på att alla gör sin del i kedjan. Ju bättre underlag och rapporter som finns att ta del av i förväg, desto bättre blir min kalkyl.

Spar mycket tid

Största skillnaden är all tid jag spar i och med att jag har färdiga mallar för nästan allt. Jag slipper ha papper överallt och kan använda underlaget från MEPS till faktureringen. Även vid eventuella förändringar och tillägg. Det blir nästan aldrig diskussioner om kostnader.

Ökad effektivitet

Eftersom kalkylen går så snabbt att göra kommer arbetet snabbt igång, så snart kunden skrivit på. Chatten gör också så att effektiviteten ökar eftersom den talar om hur vi ligger till och när vi ska komma in i arbetet. Om någon ringer blir det svårare att hänga med – då säger vi att de ska skriva in det i chatten så att vi kan följa upp det.

MEPS är lätt att lära sig. Och har en lärt sig MEPS hyfsat är det till lika stor hjälp som våra affärssystem.

Citat tecken

Björn Mellåker VD, EM Platt Service AB, Skärholmen

© Copyright 2024 CAB Group