Language
 • International
 • Svenska
 • Norsk
 • Suomi
 • Finlandssvenska
 • Dansk
 • Íslensk
 • Eesti keel
 • Latviešu valoda
MEPS
Meny
Stäng

5 tips: jobba bättre med Arbetsorder

Med Arbetsorder fördelar du jobben, får löpande uppdateringar från hantverkarna och sparar tid genom att delegera stora delar av kundkontakten. Här ger våra utbildare och MEPS-experter Niclas och Johan sina bästa tips om hur du jobbar effektivt med Arbetsorder.

Kom igång med Arbetsorder

- MEPS Arbetsorder är ett sätt att underlätta planeringen och fördelningen av jobb. Vi hoppas att våra tips ska skapa en genväg för användaren att snabbt och effektivt komma igång med Arbetsorder, säger Johan Wikenius.

- Användare som jobbat med arbetsorder ett tag brukar berätta hur mycket tid de sparar på att hantverkarna blir mer självgående och kan sköta en stor del av kundkontakten själva, fortsätter Niclas Öjebrandt. Att jobba med arbetsorder gör dessutom att du inte behöver lägga lika mycket tid på administration.

5 tips när du jobbar med Arbetsorder

 1. Har du många bilder i inkorgen? Låt hantverkarna ta bilderna och lägga dem direkt i MEPS i stället för att mejla dem. Få det till en vana för hantverkarna att ta bilder för dokumentation varje dag. Då blir det inget som tar extra energi eller tid, utan något som kommer naturligt.
 2. Genom att använda Arbetsorder minskar glappet mellan kalkyl och verklighet. Det är enklare att få med förändringar och tilläggsarbeten i kalkylen, eftersom hantverkarna på fältet snabbt kan komma med input.
 3. Dra fördel av den snabba kommunikationen. Eftersom hantverkarna har tillgång till så mycket information, kan de själva sköta en stor del av kontakten med slutkunden.
 4. Samarbeta med andra entreprenörer, så att den fulla potentialen i verktygen för planering, kommunikation och dokumentation utnyttjas. Först när alla parter är med i MEPS-systemet, blir samarbetena riktigt effektiva och lönsamma.
 5. Arbetsorder är en del av projektplaneringen i MEPS. Sidan Kontroll ger en överblick över dina planerade uppgifter de närmaste dagarna. Och genom att se andra utförares arbetsorder och tidpunkter, blir det enklare att samarbeta effektivt och planera jobben.

Vill du lära dig jobba mer effetkivt i MEPS? Boka en av våra MEPS-utbildningar.

© Copyright 2024 CAB Group