Language
 • International
 • Svenska
 • Norsk
 • Suomi
 • Finlandssvenska
 • Dansk
 • Íslensk
 • Eesti keel
 • Latviešu valoda
MEPS
Meny
Stäng

Effektiva samarbeten
och tydliga kalkyler

 • Startsida
 • / På gång
 • / Stort engagemang när nordiska MEPS-användare utbytte erfarenheter

Stort engagemang när nordiska MEPS-användare utbytte erfarenheter

På den växande marknaden Island är intresset stort för hur MEPS kan effektivisera byggskadeprocesser i Norden. CAB bjöd därför in isländska och svenska kunder till nätverksdagar, där byggentreprenörer och försäkringsbolag tillsammans diskuterade bästa praxis i MEPS.

Diskussioner om bästa praxis

MEPS sedan länge standardsystemet för byggskador i större delen av Norden, och har många vana användare. På Island har MEPS har använts sedan 2021 och antalet anslutna företag växer ständigt. De isländska användarna har varit snabba att ta till sig systemet, och ville diskutera hur man gjort i Sverige för att optimera processerna med kommunikation, dokumentation och transparens i MEPS. Både entreprenörer och försäkringsbolag berättade om sin del i den svenska skadehanteringsprocessen.

- Detta var en riktigt bra konferens och ett nöje att träffa representanter för MEPS, säger Jónas Bjarni Árnason som är byggchef på isländska Afltak. Det var också mycket fördelaktigt att träffa andra entreprenörer som arbetar med försäkringsbolag på den svenska marknaden. Vi diskuterade till exempel den genomsnittliga reparationstiden för varje skadeanmälan. Vi gick också igenom metoder för kalkylering och besiktning.

- Från diskussionerna lärde vi oss om betydelsen av MEPS i skadehanteringsprocessen, och möjligheten att öka effektiviteten och kundnöjdheten, säger Fjölnir Daði Georgsson, Director Property Claims på TM tryggingar hf. Att träffa användare från en annan nordisk marknad gav värdefulla insikter i hur MEPS används i olika regioner. Det gav en djupare förståelse för bästa praxis, utmaningar och möjligheter för att effektivt använda MEPS.

Produktutveckling med nordiskt fokus

Under nätverksdagarna berättade CABs produktledning om vårt fokus på MEPS som nordiskt skadehanteringssystem. Vi informerade om befintliga funktioner och vilka som är planerade för framtiden. Särskilt nämndes MEPS Klimatkalkylering, som i maj lanserades på Island. MEPS Klimatkalkylering beräknar en byggskadas klimatavtryck räknat i koldioxidekvivalenter. Läs mer om klimatkalkyleringen här.

För oss på CAB är nätverksdagar mycket viktiga. Vi får insikter i kundernas arbetssätt som hjälper oss i produktutvecklingen och stärker förutsättningarna för effektiva MEPS-processer på nordisk nivå.

© Copyright 2024 CAB Group