Language
  • International
  • Svenska
  • Norsk
  • Suomi
  • Finlandssvenska
  • Dansk
  • Íslensk
  • Eesti keel
  • Latviešu valoda
MEPS
Meny
Stäng

Hur funkar MEPS Klimatkalkylering?

Hållbarhet är en viktig fråga både för oss på CAB och för branschen. Därför är vi stolta över att kunna erbjuda våra kunder tjänsten MEPS Klimatkalkylering, som beräknar ett byggskadeuppdrags klimatpåverkan. Jenny Fagerdahl och Maria Eriksson från CAB Group berättar om hur tjänsten tagits fram.

Så här beräknas klimatpåverkan i MEPS

Jenny Fagerdahl är produktspecialist och en av de som varit delaktiga i projektet för MEPS Klimatkalkylering från start. Tidigt såg man potentialen i att kombinera MEPS-datan med klimatadata för att beräkna klimatpåverkan.

-Klimatkalkyleringen visar en generisk beräkning av kilo koldioxidekvivalenter i varje MEPS-uppdrag. Som bas används innehållet i MEPS-kalkylen. Man kan se hur många koldioxidekvivalenter olika delar i uppdraget står för; material, energiförbrukning, persontransport och materialtransport. Klimatdatan som vi kombinerar med MEPS-datan kommer från IVL Svenska Miljöinstitutet. I samråd med dem har vi på CAB Group satt upp hur klimatkalkyleringen ska ske, fortsätter Jenny Fagerdahl. På våra supportsidor går det att läsa mer ingående om hur vi räknar, så besök dem om du vill veta mer.

Vad kan MEPS Klimatkalkylering användas till?

Maria Eriksson är mjukvaruutvecklare och har varit drivande i utvecklingen av MEPS Klimatkalkylering.

-Det känns bra att få vara med och ta fram en tjänst som kan hjälpa våra kunder i deras interna hållbarhetsarbete. I alla MEPS-uppdrag samlas en stor mängd data som kan hjälpa användaren att analysera och effektivisera verksamheten. MEPS Klimatkalkylering adderar ytterligare en dimension av kunskap som kan förbättra processen för fastighetsreparation och skadehantering, säger Maria Eriksson.

- Vi levererar generiska data, som kan skapa en medvetenhet om byggskadors klimatpåverkan och guida användarna till att göra medvetna, mer hållbara val. Men exakt hur informationen från MEPS Klimatkalkylering ska användas, är upp till varje kund.

Till exempel skulle de kunna analysera vilka materialval eller reparationsmetoder som har störst påverkan på mängden koldioxidekvivalenter. I kontakt med slutkunden skulle man kunna berätta att en delreparation av ett fuktskadat golv ger så här mycket mindre klimatavtryck jämfört med att riva upp och byta ut hela golvet.

Fler hållbara lösningar för CABs kunder

Vi på CAB kommer fortsätta att utveckla Klimatkalkyleringen med nya funktioner. I dagsläget finns MEPS Klimatkalkylering på svensk marknad, men i början av 2024 blir den tillgänglig i övriga Norden.

Även inom våra andra affärsområden jobbar vi med produkter och tjänster som kan hjälpa våra kunder göra mer hållbara val. Ett exempel är CABAS Parts om gör det möjligt för verkstäder att hitta begagnade reservdelar, samt tjänster för Video- och Fotobesiktning i stället för fysisk besiktning.

Du som är MEPS-användare och vill veta mer om MEPS Klimatkalkylering fungerar kan besöka våra supportsidor, som du når via MEPS.

© Copyright 2024 CAB Group