Language
  • International
  • Svenska
  • Norsk
  • Suomi
  • Finlandssvenska
  • Dansk
  • Íslensk
  • Eesti keel
  • Latviešu valoda
MEPS
Meny
Stäng

Effektiva samarbeten
och tydliga kalkyler

EBAB ser fördelar med statistiken i MEPS

Har du upptäckt de inbyggda statistikrapporterna för entreprenörer som finns i MEPS? Där visas utfallet från utförda MEPS-jobb. Bengt-Erik från EBAB nappade tidigt på den nya funktionen och såg hur insikterna kan hjälpa till att förbättra och effektivisera arbetet.

Statistikrapporter ger överblick

I MEPS finns flera statistikrapporter att bläddra igenom. Funktionen ger en överblick av hur olika delar av jobben gått under ett tidsspann. Du får snabbt en tydlig bild av till exempel material, tidsåtgång, intäkter och använda koder. Bengt-Erik från EBAB använder statistikrapporterna för att ytterligare effektivisera verksamheten.

-Jag använder statistiken för att se hur många inkommande beställningar vi har, berättar Bengt-Erik. Det blir som en slags konjunkturkurva för oss.

Ett sätt att pressa materialpriser

-Jag tittar också på materialen för att se vad det är mest pengar på. Det blir kristallklart, man ser det direkt. Där går det att göra en insats mot leverantörerna och kanske trycka på priserna, tipsar Bengt-Erik.

Analysera tidsflöden i ett uppdrag

-Hur lång tid ett uppdrag tar, från start till slut, är också värdefullt att se. Tidsflöden är en stor punkt och något vi ofta diskuterar med beställaren. Försäkringsbolagen har använt statistik ganska länge och vi entreprenörer behöver ibland svara tillbaka när tidsåtgången i ett uppdrag ifrågasätts. Nu kan vi säga; så här lång svarstid har ni på en godkänd kalkyl som vi skickat in. Hur lång tid ett uppdrag tar beror inte bara på våra tidsflöden, utan också på beställarens.

Vill du veta mer om MEPS Statistik?

Läs mer och se film om statistiken i MEPS här.

© Copyright 2024 CAB Group