Language
  • International
  • Svenska
  • Norsk
  • Suomi
  • Finlandssvenska
  • Dansk
  • Íslensk
  • Eesti keel
  • Latviešu valoda
MEPS
Meny
Stäng

Effektiva samarbeten
och tydliga kalkyler

Nytt i MEPS: Statistik för entreprenörer

Nu lanserar vi en sprillans ny funktion för dig som är entreprenör och har MEPS fullversion. Med hjälp av datan som lagras i MEPS kan du se statistik på utfallet av dina utförda jobb. Funktionen kan ge viktiga insikter i hur verksamheten kan effektiviseras.

Få bra koll på hur jobben gått

Under rubriken Vårt företag i MEPS redovisas statistik från utförda MEPS-jobb. Den nya funktionen ger en bra överblick av hur olika delar av jobben gått under ett tidsspann. Du får snabbt och enkelt en tydlig bild av till exempel material, tidsåtgång, intäkter och använda koder. Det sistnämnda kan till exempel användas för att ta fram effektivare mallar.

Det går att exportera rapporter till excel för att filtrera ytterligare.

Så här använder du statistiken

Här kan du se en film där Niclas visar hur statistiken kan användas.

© Copyright 2024 CAB Group