Language
  • International
  • Svenska
  • Norsk
  • Suomi
  • Finlandssvenska
  • Dansk
  • Íslensk
  • Eesti keel
  • Latviešu valoda
MEPS
Meny
Stäng

MEPS Dataförvaltning

Uppdaterade koder för bransch Rör

Flera stora uppdateringar som rör koderna i MEPS är på gång. Benjamin Sjölander på MEPS Dataförvaltning ger oss förhandsinformation om den kommande nya kodstrukturen för bransch Rör.

Ny kodstruktur för Rör

Benjamin Sjölander är dataspecialist på CAB. Han och hans kollegor har till uppgift att förvalta och uppdatera den data som finns i MEPS. Flera stora uppdateringar är på gång. Bland annat en helt ny kodstruktur för bransch Rör, som är planerad att lanseras under första kvartalet 2023.

-Den nya kodstrukturen följer VVS-branschen benämningar och upplägg, säger Benjamin. Förhoppningen är att den är enkel och logisk att ta till sig. Vi har tagit fram den i samarbete med MEPS-användare i branschen, genom intervjuer, enkäter och workshops.

Den gamla kodstrukturen tas inte bort direkt. Den kommer leva parallellt med den nya under en tid, så att alla får en chans att sätta sig in i den. Vi på CAB återkommer med mer information innan lansering.

Ställ är nästa projekt

Datan i MEPS ligger till grund för detaljerade kalkyler och rättvisande kostnader. Den utvärderas och uppdateras regelbundet. Nästa stora projekt för MEPS Dataforvaltning rör Ställ. Målet är att hitta förbättringsområden och utvecklingsmöjligheter. Utvärderingen pågår, och sker genom kvalitativa intervjuer.

Har du en åsikt om en kod?

Du vet väl att du kan skicka en kommentar om en kod till Benjamin och hans kollegor? Klicka på pratbubblan i MEPS-kalkylen och lämna din synpunkt där. Alla kommentarer läses, som ett sätt att lära oss mer om vad användarna tycker.

© Copyright 2024 CAB Group