Language
  • International
  • Svenska
  • Norsk
  • Suomi
  • Finlandssvenska
  • Dansk
  • Íslensk
  • Eesti keel
  • Latviešu valoda
MEPS
Meny
Stäng
Våra kunder

MEPS Certifiering

Med MEPS Certifiering har vi kvalitetssäkrat kompetensen

Länsförsäkringar Värmland har MEPS-certifierat hela arbetsgruppen som jobbar med byggskador. Malin Brandin Bolund, chef Bygg- och företagsskador, berättar om deras kvalitetstänk.


Ett kvitto på MEPS-kunskap

På Länsförsäkringar Värmland har vi certifierat hela arbetsgruppen som hanterar byggskador. Det var ett enkelt beslut att ta. MEPS är det verktyg vi använder för byggskadeärenden, och vi vill leverera bra kvalitet på det vi gör. Certifieringen är ett kvitto på vår kunskap och kompetens. Det har skapat en positiv känsla i teamet, yrkesstoltheten har växt och medarbetarna känner sig trygga i systemet. Att teamets kompetens har kvalitetssäkrats visar vi utåt genom att det står i deras mejlsignatur att de är MEPS-certifierade.


Både skadereglerare och avtalsansvarig har certifierats

Certifieringen gjorde att vi fick upp ögonen för hur viktigt det är att känna till MEPS Regler & Riktlinjer. Det är också bra att tänka lite bredare än att bara certifiera skadereglerare. Hos oss har även den som är avtalsansvarig certifierats. Avtalsansvarig har kontakt med entreprenörerna, och behöver kunskapen i sin dialog med dem.

Kompetenskrav på leverantörer

Vi ställer höga krav även på våra leverantörers MEPS-kunskap. Vi vill att den leverantör som kalkylerar åt oss ska ha bekräftad kompetens, för att samarbetet ska bli så bra som möjligt för alla parter.

Citat tecken

Malin Brandin Bolund Skadechef, Länsförsäkringar Värmland

© Copyright 2024 CAB Group