Language
  • International
  • Svenska
  • Norsk
  • Suomi
  • Finlandssvenska
  • Dansk
  • Íslensk
  • Eesti keel
  • Latviešu valoda
MEPS
Meny
Stäng
Våra kunder

MEPS Integration

Att överföra data från MEPS till affärssystemet förbättrar vårt arbetsflöde

Företaget JK-Tekniikka har specialiserat sig på reparation av vattenskador och brandskador. De använder MEPS Webhooks för att automatiskt överföra data från MEPS till sitt affärssystem.

Behovet av att överföra data mellan system ökar

JK-Tekniikas jobbar med bland annat fastighetsbolag, försäkringsbolag och entreprenörer. Eftersom antalet reparationsprojekt ökar, ökar också mängden data som behöver överföras till andra system. Företaget såg därför ett allt större behov av att effektivisera dataöverföringen och minska de fel som kan ske vid manuell hantering av data. Där kommer MEPS Webhooks in i spelet.

Med MEPS Webhooks sker överföringen smidigt

MEPS Webhooks är en lättanvänd integration som överför data till ett externt system på ett säkert sätt. Hos JK-Tekniikka sker överföringen till affärssystemet. 

Ett team från MEPS samarbetade med IT-leverantören, och inom kort kunde JK-Tekniikka börja använda integrationen.

JK-Tekniikka valde att föra över grunddata från objektet i reparationsuppdraget till affärssystemet. Det rör sig om kontaktuppgifter, objektadressen, kommentarer och besiktningsrapporten. I grunddatan finns även information om kostnadskalkylen som godkänts av försäkringsbolaget. Denna information hjälper JK-Tekniikka att planera och fördela resurser mer effektivt för olika projekt.

-Sammantaget har integrationen effektiviserat arbetsflödet, minskat den manuella dataöverföringen avsevärt och därmed också risken för fel, säger Jouni Tamski, vd för JK-Tekniikka.

Många användningsområden

Med hjälp av integrationen MEPS Webhooks kan ett företag överföra data från MEPS till exempelvis ett faktureringssystem och på så sätt använda uppgifterna som underlag för fakturering. Datan kan även användas för att skapa enklare integrationer med hjälp av till exempel Zapier eller MS Power Automate Office365.

Här kan du läsa mer om MEPS Webhooks och hur din verksamhet kan effektiviseras med hjälp av integrationen.

Citat tecken

Jouni Tamski VD, JK-Tekniikka

© Copyright 2024 CAB Group