Language
 • International
 • Svenska
 • Norsk
 • Suomi
 • Finlandssvenska
 • Dansk
 • Íslensk
 • Eesti keel
 • Latviešu valoda
MEPS
Meny
Stäng

CAB:s utbildningskoncept

CAB:s utbildningar harsom syfte att hjälpa er kunder att skapa effektivitet och lönsamhet i verksamheten. Vi tror på ett nära samarbete och en öppen dialog mellan oss som leverantör och dig som användare och kund. En viktig del av våra utbildningar är det erfarenhetsutbyte som sker mellan oss och mellan de olika deltagarna.

Vi anpassar oss efter deltagarnas förkunskaper och har vid behov en extra lärare/resurs med som stöd.

Vi utvecklar och säkerställer lärarnas pedagogiska kompetens genom kontinuerlig vidareutbildning.

Framgångsfaktorer

 • Lärarledd undervisning i både teori och praktik
 • Lärarna har bred erfarenhet och aktuell kunskap
 • Erfarenhetsutbyte mellan deltagarna
 • Den praktiska undervisningen sker i anpassad lokal
 • Vår utbildning följer utvecklingen på marknaden
 • Kvalitetssäkrade utbildningsrutiner

Nöjd kundåtagande

CAB förbinder sig att innehållet i utbildningen motsvarar utlovat innehåll på hemsidan samt att utbildningen är väl utförd.

© Copyright 2024 CAB Group