Language
  • International
  • Svenska
  • Norsk
  • Suomi
  • Finlandssvenska
  • Dansk
  • Íslensk
  • Eesti keel
  • Latviešu valoda
MEPS
Meny
Stäng

Vad gäller vid bokning av utbildning?

Bokningsregler

CAB följer de regler och riktlinjer som Sveriges Auktoriserade Utbildningsföretag rekommenderar.

Du kan avboka din plats kostnadsfritt fram till 4 veckor före utbildningsstart. Vid avbokning 2-4 veckor innan utbildningsstart faktureras halva utbildningskostnaden. Vid avbokning 0-2 veckor innan utbildningsstart eller om du inte dyker upp på bokad utbildning, faktureras hela kostnaden. Försök då istället ordna så att någon annan på ditt företag kan använda din utbildningsplats. För avbokning av utbildning, mejla till utbildning@meps.se

En bokningsbekräftelse skickas vid bokning till den mejladress som anges vid bokningen. Cirka 10 dagar innan utbildningen startar skickas en inbjudan med detaljerad information om utbildningstider, plats etc. Inbjudan skickas till den mailadress som angetts vid bokningen.

Ombokning

Om du vill boka om en utbildningsplats 2-4 veckor innan utbildningens start, så kommer en ombokningsavgift att tas ut. Avgiften är på 500 SEK exklusive moms per deltagare.

Av- och ombokningsgaranti

Vid bokning av en utbildning kan tillägget "Av-/Ombokningsgaranti" väljas vilket medför att deltagaren kan avboka eller omboka utbildningsplatsen en gång fram till samma dag som utbildningen påbörjas. Kostnaden för denna garanti anges i bokningsformuläret för respektive utbildning.

Reklamation

Reklamation ska alltid göras via mail till utbildning@meps.se. Reklamation av utbildning sker endast om skälig anledning kan motiveras. Datum, namn på utbildningen samt ort för utbildningstillfället ska anges. Utbildningskostnaden ersätts inte. CAB ersätter inte utlägg eller andra kostnader som är kopplade till utbildningen som deltagarna har gjort. Nytt utbildningstillfälle kan erbjudas eller motsvarande.

Återbetalning sker endast om CAB ställer in utbildningen. I sådana fall kan återbetalning av utbildningskostnaden eller ombokning ske.

© Copyright 2024 CAB Group