Language
 • International
 • Svenska
 • Norsk
 • Suomi
 • Finlandssvenska
 • Dansk
 • Íslensk
 • Eesti keel
 • Latviešu valoda
MEPS
Meny
Stäng

Effektiva samarbeten
och tydliga kalkyler

 • Startsida
 • / På gång
 • / CAB lanserar MEPS Klimatkalkylering för försäkringsskador i fastighet

CAB lanserar MEPS Klimatkalkylering för försäkringsskador i fastighet

Hur påverkar fastighetsreparationer klimatet? CAB Group lanserar Nordens första systemtjänst för automatisk kalkylering av klimatpåverkan av reparationer i fastigheter. Tjänsten MEPS Klimatkalkylering är en del av MEPS, som är försäkringsbranschens standardsystem för hantering av skadeärenden i fastigheter.

Samarbete mellan CAB Group och Svensk Försäkring

CAB Group och branschorganisationen Svensk Försäkring har tillsammans varit initiativtagare till att ta fram MEPS Klimatkalkylering. MEPS Klimatkalkylering är ett verktyg för försäkringsbolag att få insikter i fastighetsreparationers klimatpåverkan och därmed få underlag att göra mer hållbara val.

MEPS Klimatkalkylering bygger på grunddata från IVL Svenska Miljöinstitutet. IVL och CAB har i samråd beslutat hur MEPS ska beräkna klimatdata. En generell beräkning av skadeärendets klimatpåverkan i form av kilogram koldioxidekvivalenter redovisas i systemet.

Hållbarhet en viktig fråga för försäkringsbranschen

Svensk Försäkring med sina medlemsföretag har stort fokus på att minska branschens klimatavtryck. Ett sätt är att skapa medvetenhet kring hur olika val vid reparation av skador i fastigheter påverkar klimatet. Därför är intresset för MEPS Klimatkalkylering stort bland svenska försäkringsbolag, och flera av dem kommer nu börja använda verktyget som en del i sitt eget hållbarhetsarbete.

-Med MEPS Klimatkalkylering kan försäkringsbolag få en större förståelse för byggskadeverksamhetens klimatpåverkan, och därmed kunna fatta mer informerade beslut och vidta åtgärder för att minska sitt klimatavtryck, säger Anders Melkersson, Commerical Director Property på CAB Group AB.

Integrerad i MEPS

MEPS Klimatkalkylering är integrerad i MEPS-systemet. Klimatkalkyleringen sker parallellt med processhantering och skadekalkylering. På så vis blir det tydligt för beställare och utförare av reparationsarbeten vilken klimatpåverkan reparationen av skadan kommer ha räknat i kilogram koldioxidekvivalenter.

MEPS Klimatkalkylering tillgänglig för övriga Norden 2024

MEPS Klimatkalkylering lanseras i oktober 2023 på svenska marknaden. Under 2024 kommer tjänsten att börja användas av försäkringsbolag i övriga Norden.

© Copyright 2024 CAB Group