Language
  • International
  • Svenska
  • Norsk
  • Suomi
  • Finlandssvenska
  • Dansk
  • Íslensk
  • Eesti keel
  • Latviešu valoda
MEPS
Meny
Stäng

Effektiva samarbeten
och tydliga kalkyler

CAB Group och Folksam tecknar avtal om Videobesiktning

CAB Group och Folksam har tecknat avtal om tjänsten Videobesiktning. Tjänsten innebär att Folksams handläggare kan besikta och dokumentera skador på distans. Det förväntas bidra till snabbare skadehantering, minskad klimatpåverkan och ökad kundnöjdhet.

Digitala besiktningar minskar klimatavtrycket

Videobesiktning är en tjänst som möjliggör för handläggare på försäkringsbolaget att genomföra skadebesiktningar och dokumentera skador på distans.

- Efter en lyckad testperiod väljer vi att införa Videobesiktning i vår ordinarie skadehantering inom sak-, bygg- och motorskador. Den här typen av digitala tjänster tror vi kommer bli allt viktigare för oss på Folksam. Dels för kundernas förväntningar på snabb och professionell skadereglering, dels som ett led i vårt hållbarhetsarbete. Genom att ersätta fysiska resor med videobesiktningar kan vi bidra till att minska vårt klimatavtryck, säger Carina Aho Laitinen, Sektionschef Skador Backoffice.

Bättre besiktningar med artificiell intelligens

CAB Groups videobesiktningstjänst bygger på Bdeo’s teknikplattform för Visual Intelligence – video och bildigenkänning baserad på artificiell intelligens. Partnerskapet mellan Bdeo Technologies och CAB Group innebär att Folksam erbjuds lokal support och stöd vid implementation av tjänsten.

-Vi är mycket glada att ha kommit i mål med Folksam med ett nytt avtal, och att Folksam redan kommit i gång med tjänsten i sin skadeverksamhet. Vi ser fram emot att utvidga samarbetet till att även omfatta Visual Intelligence – bildigenkänning byggd på artificiell intelligens. Här är Bdeo’s teknikplattform ledande, med ett starkt fokus på att skapa förutsättningar för en effektiv och kunddriven skadehantering, säger Peter Afzelius på CAB Group.

About Bdeo Technologies

Bdeo was founded in 2017 by two leading entrepreneurs with extensive experience in building B2B SaaS companies within the insurance industry. In 2020 Bdeo was selected “Cool vendor in the insurance industry” by Gartner Group and from October 2021, Bdeo is included in “Insuretech100-list” by FinTech Global. Bdeo has also been listed in Oxbow Partners' Impact 25. Bdeo head office is in Madrid, Spain, with branch offices in the UK, France, Germany and Mexico.

© Copyright 2024 CAB Group